svenska Linnésällskapet

Årsmöte 18 maj 2024

Årsmöte äger rum i Orangeriet i Linnéträdgården 18 maj 2024 kl 10:15. Efter årsmötet håller arkitekt Lars Beskow föredrag om den nya entrébyggnaden i Linnéträdgården.  Vårsammankomsten avslutas med lunch. För deltagande i lunch ska 250 kr inbetalas till sällskapets bankgiro senat 10 maj. Meddela även behov av specialkost via e-post eller formulär. Under dagen pågår Linnés trädgårdsfest i Linnéträdgården med ett stort programutbud och marknad. Välkommen! Här finns information om medlemsskap