Svenska Linnésällskapet

Bli medlem

Bli medlem i Svenska Linnésällskapet genom att fylla i formuläret nedan och betala medlemsavgift till sällskapet bankgiro 625-1169.
Medlemsskap kostar 250 kr per år, tillkommande familjemedlem 100 kr. Medlem som bor utanför Sverige betalar 350 kr. Ständigt medlemsskap kan lösas av fysisk person mot en avgift motsvarande 20 årsavgifter.

Fri entré

Fri entré till Linnémuseet, Linnés Hammarby och Botaniska trädgården

Medlemmar får fri entré, även till allmänna visningar. Vid särskilda evenemang kan entréavgifter tillkomma.

Årsbok

Svenska Linnésällskapets årsbok

I medlemsskapet ingår Svenska Linnésällskapets årsbok (SLÅ). Publikationen har utkommit sedan 1918 och innehåller intressanta artiklar i olika ämnen med anknytning till Linné. 

Möten och aktiviteter

Möten, föredrag, utflykter

Sällskapet ordnar årligen höstsammankomst och årsmöte i maj. Vid dessa möten är det i  regel ett föredrag. Ibland ordnas andra medlemsaktiviteter som exkursioner och utflykter.

Bli Medlem

Anmäl att du vill bli medlem

Anmäl att du vill bli medlem i Svenska Linnésällskapet. Ange namn och e-postadress i respektive fält samt skriv i meddelande-fältet att du vill bli medlem och ange din postadress.
Namn E-post Meddelande Skicka in