Svenska Linnésällskapet

Publikationer

En av Svenska Linnésällskapets huvuduppgifter är att ge ut skrifter om och av Carl von Linné. Sällskapet ger sedan 1918 ut Svenska Linnésällskapets Årsbok (SLÅ). Det utkommer också avhandlingar som ursprungligen försvarades under Linnés presidium. Dessa var på latin men ges av sällskapet ut i svensk översättning.

SLÅ

Svenska Linnésällskapets Årsbok utkommer årligen och ingår i medlemskapet. Den som är intresserad av att publicera i SLÅ kan kontakta redaktören David Dunér (via kontaktformulär)

Valda avhandlingar

Dissertationerna, eller avhandlingarna, som försvarades under Linnés presidium ges ut i svensk översättning. Nedan finns en lista på de titlar som utkommit hittills. Avhandlingar kan beställas via e-post uup@uu.se 

Artikelregister SLÅ

Nedan finns ett artikelregister för SLÅ. Registret är upprättat av Roland Moberg och kompletterat av Erik Hamberg. Registret är under uppdatering och publiceras inom kort.


Bidrag till SLÅ

Här finns information om hur bidrag till SLÅ ska utformas. Kontakta redaktören för mer information om att publicera. 


Valda Avhandlingar

Följande avhandlingar har givits ut av Svenska Linnésällskapet.

Valda avhandlingar av Carl von Linné i översättning av Svenska Linnésällskapet

1. Botaniska exkursioner i trakten av Uppsala (Herbationes Upsalienses). 1921. Nytryck 1998, 2008.

2. Växternas förvandling (Metamorphosis plantarum). 1921.

3. Växternas sömn (Somnus plantarum). 1921.

4. Amman som styvmoder (Nutrix noverca). 1947.

5. Hinder för läkekonsten (Obstacula medicinae). 1948.

6. Observationer till materia medica (Observationes in materiam medicam). 1949. Slutsåld.

7. Sjukdomsgrupperna (Genera morborum). 1949.

8. Granskning av de enkla läkemedlen ur växtriket (Censura medicamentorum simplicium

     vegetabilium). 1950.

9 Två sörmlandsfloror (Flora Åkeröensis & Pandora et Flora Rybensis). 1950.

10. Officinella växter (Plantae officinales). 1950.

11. Adonis Stenbrohultensis (med en inledning om Linné och Stenbrohult). 1951.

12. Den lärda världens omdöme om Med. Dr Carl Linnaei skrifter (Orbis eruditi judicium).  1952.

13. Levnadsordning vid en surbrunn (Diaeta acidularis). 1953. Slutsåld.

14. Om vintersjukdomar (De morbis ex hyeme). 1954. Slutsåld.

15. Läkemedlens lukt (Odores medicamentorum). 1954.

16. Levnadsordning under människans olika åldrar (Diaeta per scalam aetatis humanae). 1954. Slutsåld.

17. Svenska vattunymfer (Najades Svecicae). 1954. Slutsåld.

18. Pharmacopaea Holmensis. Bihang: Utkast till Materia medica 1761. 1954.

19. Elektriskt-medicinska satser (Consectaria elektrico-medica). Med en inledning om Linné

och elektriciteten. 1955.

20. Hantverkarnas sjukdomar (Morbi artificum). 1955.

21. Menniskans cousiner (Linnés originalmanuskript till Antropomorpha). 1955. Slutsåld.

22. Menniskans förvandling (Metamorphosis humana). 1956.

23. Caroli Nic. fil. Linnaei Bibliotheca medica. 1956.

24. Det förändrade köket (Culina mutata). 1956.

25. Grönsakstorget (Macellum olitorium). 1956. Nytryck 2008.

26. Spetälska (Lepra). 1957.

27. Ålderdomen enligt Salomo (Senium Salomoneum). 1957.

28. Grunderna till hälsan (Fundamenta valetudinis). 1958. Slutsåld.

29. Om salladsväxter (De acetariis). 1958. Nytryck 2008.

30. Linnés stambok (Libellus amicorum). 1958.

31. Läkemedlens smak (Sapor medicamentorum). 1958.

32. Uppsalafebern (Febris Upsaliensis). 1959.

33. Om lymfkärlen (De venis resorbentibus). 1959.

34. Om chokladdrycken (De potu chocolatae). 1959. Nytryck 2006.

35. Inledning till dieten. Fyra föreläsningskoncept. 1960.

36. Om dragsjukan (De raphania). 1960.

37. Om smultron (Fraga vesca). 1961. Nytryck 2006.

38. Promotionsprogram. 1961.

39. Tvåkönad alstring (Generatio ambigena). 1962.

40. Berusningsmedel (Inebriantia). 1963. Nytryck 2006 i samarbete med NBV.

41. Rektorsprogram. 1963.

42. Nyttan av rörelse (Motus polychrestus). 1963. Nytryck 2006.

43. Den beboeliga luften (Aer habitabilis). 1964. Slutsåld.

44. Om brödet som födoämne (De pane diaetetico). 1964. Nytryck 2007.

45. Nordbornas styvmoderliga Ceres (Ceres noverca arctoum). 1964.

46. Andningens dietetik (Respiratio diaetetica). 1965.

47. Om ormbett (De morsura serpentum). 1965. Nytryck 2006.

48. Ätliga frukter (Fructus esculenti). 1965. Nytryck 2008.

49. Kaffedrycken (Potus coffeae). 1966. Nytryck 2007 i samarbete med Lindvalls kaffe.

50. Om omväxling i födan (De varietate ciborum). 1966. Nytryck 2008.

51. Botanikens grundvalar (Fundamenta botanica). 1967.

52. Medicinens dubbla nyckel (Clavis medicinae duplex). 1967.

53. Om följderna av dietetiska fel och deras behandling (De effectu et cura vitiorum  

diaeteticorum generali). 1967.

54. Starkt luktande läkemedel (Medicamenta graveolentia). 1968.

55. Om bruket av varm och kall mat och dryck (Circa fervidorum et gelidorum usum). 1968. Nytryck 2008.

56. Om den kemiska metoden att undersöka läkemedlens krafter (De methodo investigandi

vires medicamentorum chemica). 1969. Slutsåld.

57. Växternas krafter (Vires plantarum). 1970. Nytryck 2008.

58. Ambrosiska läkemedel (Ambrosiaca). 1970.

59. Om bruket av Mentha (De menthae usu). 1971. Nytryck 2008. Slutsåld.

60. Blomsteruret (Horologium plantarum). 1971. Nytryck 2007.

61. Sädesslagens förvandling (Transmutatio frumentorum). 1971.

62. Kvassiaveden (Lignum qvassiae). 1971.

63. Botaniska författare (Auctores botanici). 1973.

64. Om marsvin (De mure Indico). 2007.

65. Om renen (Cervus rheno). 2007.

66. Om den akademiska trädgårdskonsten (De horticultura academica). 2007.

67. Om får (Oves). 2007.

68. Om svinet (Sus scrofa). 2007.

69. Om blodigeln (De hirudine). 2007.

70. Om växterna som nybyggare (De coloniis plantarum). 2008.

71. Mossornas användning (Usus muscorum). 2008.

72. Johannesörter (Hypericum). 2008.

73. Om binnikemasken (Taenia). 2008.

74. Hybridväxter (Plantae Hybridae). 2009.

75. Resa till Kina (Iter in Chinam). 2010. Slutsåld.

76. Purgerande medel (Medicamenta purgantia). 2010.

77. Färgväxter (Plantæ Tinctoriæ). 2010.

78. Växten Alströmeria (Planta Alströmeria). 2010.

79. Rabarber (Rhabarbarum). 2011.

80. Armsalamander (Siren lacertina). 2011.

81. Djuren i medicinen (Materia medica in regno animali). 2011.

82, Skvattram (Ledum palustre). 2011.

83. Om skörbjugg (Scorbutus). 2011.

84. Svenska träd (Arboretum svecicum). 2012.

85. Om havets natur (Natura Pelagi). 2022.

86. Om Marelden (Noctiluca Marina). 2023.

87. Parasollmossan (Splachnum). 2023.

88. Entomologiens grunder (Fundamenta Entomologiae). 2023.

89. Den svenske Pan (Pan Svecicus). 2024.


Linnéavhandlingar i nytryck

Linnés avhandling Potus theae 1765. 2002.

Cynographia eller beskrifning om hunden 1753. 2006.