Swedish Linnaeus Society

Publications

A main focus for the Swedish Linnaeus Society is to publish works by and on Carl Linnaeus. Since 1918 the Society publishes the yearbook Svenska Linnésällskapets Årsbok (SLÅ), in Swedish. Dissertations originally defended under Linnaeus are also published, these were in latin bit are published in Swedish translations. The original dissertations in latin are published digitally by Uppsala University Library. 

SLÅ

The yearbook of the Swedish Linnaeus Society is included in the membership fee. 


Selected dissertations 

Swedish translations of the dissertations can be bought via Uppsala University Library. Order by e-mailing uup@uu.se 

Index of articles in the yearbook

Below is an index of all articles published in the yearbook. The index is being updated and will be published in the near future. 

Publishing in SLÅ

Information on how to publish in the yearbook can be obtained from the editor David Dunér, use the contact form to get in touch.

Selected Dissertations

The following dissertations are published.

To search for original dissertations in latin use www.diva-portal.org

1. Botaniska exkursioner i trakten av Uppsala (Herbationes Upsalienses). 1921. Nytryck 1998, 2008.

2. Växternas förvandling (Metamorphosis plantarum). 1921.

3. Växternas sömn (Somnus plantarum). 1921.

4. Amman som styvmoder (Nutrix noverca). 1947.

5. Hinder för läkekonsten (Obstacula medicinae). 1948.

6. Observationer till materia medica (Observationes in materiam medicam). 1949. Slutsåld.

7. Sjukdomsgrupperna (Genera morborum). 1949.

8. Granskning av de enkla läkemedlen ur växtriket (Censura medicamentorum simplicium

     vegetabilium). 1950.

9 Två sörmlandsfloror (Flora Åkeröensis & Pandora et Flora Rybensis). 1950.

10. Officinella växter (Plantae officinales). 1950.

11. Adonis Stenbrohultensis (med en inledning om Linné och Stenbrohult). 1951.

12. Den lärda världens omdöme om Med. Dr Carl Linnaei skrifter (Orbis eruditi judicium).  1952.

13. Levnadsordning vid en surbrunn (Diaeta acidularis). 1953. Slutsåld.

14. Om vintersjukdomar (De morbis ex hyeme). 1954. Slutsåld.

15. Läkemedlens lukt (Odores medicamentorum). 1954.

16. Levnadsordning under människans olika åldrar (Diaeta per scalam aetatis humanae). 1954. Slutsåld.

17. Svenska vattunymfer (Najades Svecicae). 1954. Slutsåld.

18. Pharmacopaea Holmensis. Bihang: Utkast till Materia medica 1761. 1954.

19. Elektriskt-medicinska satser (Consectaria elektrico-medica). Med en inledning om Linné

och elektriciteten. 1955.

20. Hantverkarnas sjukdomar (Morbi artificum). 1955.

21. Menniskans cousiner (Linnés originalmanuskript till Antropomorpha). 1955. Slutsåld.

22. Menniskans förvandling (Metamorphosis humana). 1956.

23. Caroli Nic. fil. Linnaei Bibliotheca medica. 1956.

24. Det förändrade köket (Culina mutata). 1956.

25. Grönsakstorget (Macellum olitorium). 1956. Nytryck 2008.

26. Spetälska (Lepra). 1957.

27. Ålderdomen enligt Salomo (Senium Salomoneum). 1957.

28. Grunderna till hälsan (Fundamenta valetudinis). 1958. Slutsåld.

29. Om salladsväxter (De acetariis). 1958. Nytryck 2008.

30. Linnés stambok (Libellus amicorum). 1958.

31. Läkemedlens smak (Sapor medicamentorum). 1958.

32. Uppsalafebern (Febris Upsaliensis). 1959.

33. Om lymfkärlen (De venis resorbentibus). 1959.

34. Om chokladdrycken (De potu chocolatae). 1959. Nytryck 2006.

35. Inledning till dieten. Fyra föreläsningskoncept. 1960.

36. Om dragsjukan (De raphania). 1960.

37. Om smultron (Fraga vesca). 1961. Nytryck 2006.

38. Promotionsprogram. 1961.

39. Tvåkönad alstring (Generatio ambigena). 1962.

40. Berusningsmedel (Inebriantia). 1963. Nytryck 2006 i samarbete med NBV.

41. Rektorsprogram. 1963.

42. Nyttan av rörelse (Motus polychrestus). 1963. Nytryck 2006.

43. Den beboeliga luften (Aer habitabilis). 1964. Slutsåld.

44. Om brödet som födoämne (De pane diaetetico). 1964. Nytryck 2007.

45. Nordbornas styvmoderliga Ceres (Ceres noverca arctoum). 1964.

46. Andningens dietetik (Respiratio diaetetica). 1965.

47. Om ormbett (De morsura serpentum). 1965. Nytryck 2006.

48. Ätliga frukter (Fructus esculenti). 1965. Nytryck 2008.

49. Kaffedrycken (Potus coffeae). 1966. Nytryck 2007 i samarbete med Lindvalls kaffe.

50. Om omväxling i födan (De varietate ciborum). 1966. Nytryck 2008.

51. Botanikens grundvalar (Fundamenta botanica). 1967.

52. Medicinens dubbla nyckel (Clavis medicinae duplex). 1967.

53. Om följderna av dietetiska fel och deras behandling (De effectu et cura vitiorum  

diaeteticorum generali). 1967.

54. Starkt luktande läkemedel (Medicamenta graveolentia). 1968.

55. Om bruket av varm och kall mat och dryck (Circa fervidorum et gelidorum usum). 1968. Nytryck 2008.

56. Om den kemiska metoden att undersöka läkemedlens krafter (De methodo investigandi

vires medicamentorum chemica). 1969. Slutsåld.

57. Växternas krafter (Vires plantarum). 1970. Nytryck 2008.

58. Ambrosiska läkemedel (Ambrosiaca). 1970.

59. Om bruket av Mentha (De menthae usu). 1971. Nytryck 2008. Slutsåld.

60. Blomsteruret (Horologium plantarum). 1971. Nytryck 2007.

61. Sädesslagens förvandling (Transmutatio frumentorum). 1971.

62. Kvassiaveden (Lignum qvassiae). 1971.

63. Botaniska författare (Auctores botanici). 1973.

64. Om marsvin (De mure Indico). 2007.

65. Om renen (Cervus rheno). 2007.

66. Om den akademiska trädgårdskonsten (De horticultura academica). 2007.

67. Om får (Oves). 2007.

68. Om svinet (Sus scrofa). 2007.

69. Om blodigeln (De hirudine). 2007.

70. Om växterna som nybyggare (De coloniis plantarum). 2008.

71. Mossornas användning (Usus muscorum). 2008.

72. Johannesörter (Hypericum). 2008.

73. Om binnikemasken (Taenia). 2008.

74. Hybridväxter (Plantae Hybridae). 2009.

75. Resa till Kina (Iter in Chinam). 2010. Slutsåld.

76. Purgerande medel (Medicamenta purgantia). 2010.

77. Färgväxter (Plantæ Tinctoriæ). 2010.

78. Växten Alströmeria (Planta Alströmeria). 2010.

79. Rabarber (Rhabarbarum). 2011.

80. Armsalamander (Siren lacertina). 2011.

81. Djuren i medicinen (Materia medica in regno animali). 2011.

82, Skvattram (Ledum palustre). 2011.

83. Om skörbjugg (Scorbutus). 2011.

84. Svenska träd (Arboretum svecicum). 2012.

85. Om havets natur (Natura Pelagi). 2022.

86. Om Marelden (Noctiluca Marina). 2023.

87. Parasollmossan (Splachnum). 2023.

88. Entomologiens grunder (Fundamenta Entomologiae). 2023.

89. Den svenske Pan (Pan Svecicus). 2024.


Linnéavhandlingar i nytryck

Linnés avhandling Potus theae 1765. 2002.

Cynographia eller beskrifning om hunden 1753. 2006.