Om Linné Om oss Linnémuseet Linnébreven Skrifter Linnéveckan Nyheter Kalender Linné2007 Medlemskap Press Länkar Kontakt


Blomman som bär Linnés namn – Linnaea borealis.

Svenska Linnésällskapet

Vi är en rikstäckande organisation som vill sprida och fördjupa kunskapen om Carl von Linné och hans verk. Vi vill vårda den linneanska traditionen och på så sätt värna om och väcka intresse för natur och vetenskaplig kultur.
Sällskapet anordnar aktiviteter för medlemmar och allmänheten, vi ansvarar för Linnémuseet i Uppsala och ger ut Svenska Linnésällskapets Årsskrift (SLÅ).
Svenska Linnésällskapet leds av en styrelse om 14 ledamöter, varav en är utsedd av Uppsala universitet.

Forskningsbibliotek
Elof Förberg var initiativtagare till att bilda Svenska Linnésällskapet och var den stora organisatören under de första åren. Efter Förbergs död 1924 köpte Sällskapet hans Linnébibliotek. Förbergs bibliotek förvaras numera i Uppsala universitetsbibliotek, som upplåtit utrymme åt samlingen.

Sällskapets historia
Linnéträdgårdens historia
Linnémuseets historia
Publikationer i historien