Om Linné Om oss Linnémuseet Linnébreven Skrifter Linnéveckan Nyheter Kalender Linné2007 Medlemskap Press Länkar Kontakt


Tulpanprakt i Uppsala sommaren 2007.
Foto: Bernt Johansson

Förmåner som medlem

Genom att bli medlem i Svenska Linnésällskapet får du flera förmåner samtidigt som du stödjer verksamheten.

Medlemsavgiften inkluderar årsskriften och 20% rabatt på de publikationer som finns på sällskapets boklista och säljs genom sällskapet och museet.
Vid uppvisande av medlemskort har man som medlem fritt inträde till Linnémuseet, Linnéträdgården och Linnés Hammarby.

I maj och november hålls årsmöte respektive höstmöte, vanligen i Uppsala (Linnés Hammarby) och Stockholm. Vid mötena hålls vanligtvis intressanta föredrag som anknyter till Sällskapets verksamhet.

Medlemsaktiviteter
För medlemmarna anordnas olika aktiviteter som studieresor, exkursioner, Linnévandringar och annat. Mer information här.

Medlemsaktiviteter
Medlemsanmälan