Svenska Linnésällskapets - Årsskriftregister 1918-2010

transparant_2000x1000_3.png

Registret har sammanställts av Roland Moberg och innehåller alla artiklar som publicerats i årsskriften samt kortare meddelanden av originalkaraktär, däremot har bokrescensioner och liknande utelämnats.

Registret finns även att hämta ovan (word-fil).

Abenius, M., Allt är viktigt. En stiltendens hos Linné. 1935: 95–108.
Ahlström, O., Carl von Linnés mikroskop. 1948: 114. 
Ahlström, O., Synverktyg i Linnémuseet i Uppsala. 1947: 99. 
Almkvist, J., Studier över Carl von Linnés verksamhet som läkare. Ett bidrag till syfilidologiens historia. 1923: 61–119. 
Almquist, E., Linné och Flora upsaliensis. 1922: 56–69. 
Almqvist, S., Sven Niclas Hööks dödsår. Ett tillrättaläggande. 1972–74: 179. 
Andrén, E., Ett flaskfoder med CL-monogram. 1964: 86. 
Aurivillius, C., Anmärkningar rörande Linnés entomologiska ”Praelectiones privatissimae”, hållna på Hammarby 1770. 1922: 97–105. 
Axel-Nilsson, G., Hjalmar Wijks gåva till Linnémuseet. 1965: 92. 
Backman, C., Linneanska gravar. 2002–03: 154–159. 
Backman, C., Sara Lisa skriver. 2006: 69–78. 
Barreiro, A. J., Pehr Löflings dagboksanteckningar om sin resa från Madrid till Cadiz 1753. Översättning av ett spanskt originalmanuskript. Med inledning av J. Almkvist. 1925: 25–42. 
Belfrage, S., Dedikationen i Linnés Skånska resa. 1944: 1–28. 
Belfrage, S., Linnés resesällskap under den Skånska resan. 1949: 43–56. 
Benedikt, E., Goethe und Linné. 1945: 49–54. 
Bengtsson, S., De i Linnés Skånska Resa omnämnda insekterna i kritisk belysning. 1920: 80–102. 
Beretta, M., The Société Linnéenne de Paris (1787–1827). 1990–91: 151–175. 
Berg, C.-H. 1695–1895 – fyra forskningsfärder till Lule lappmark. 1994–95: 114–118. 
Berg, Å. (†) Laudatur et alget. 1964: 1–4. 
Berg, Å., Herbationes Upsalienses. Protokoll över Linnés exkursioner i Uppsalatrakten. l. Herbationerna 1747. Med en inledning av A. H. Uggla. 1950–51: 95–162. 
Bergman, J., Theses medicae. En Linnédisputation av 1760. Svensk tolkning från latinska originalet. Noter och efterskrift av T. Fredbärj. 1947: 61–66. 
Bernström, J., Anteckningar om svärdfiskar, Xiphias gladius L., i Östersjön. 1986–87: 167–169. 
Beskow, K., Levertins Linné-uppfattning. 1934: 91–117. 
Bibliographica Linnaeana. 1939: 108–118. 
Bobrov, E. G., On the works by and on Linnaeus published in Russia and the Soviet union. 1978: 265–275. 
Bodenhelmer, F. S. & Uggla, A. H., The ”Album ltineris” of Frederic Hasselquist. 1952: 18–30. 
Boerman, A. J., Linnaeus and the scientific relations between Holland and Sweden. 1978: 43–56. 
Boerman, A. J., Linnaeus becomes candidatus medicinae at Harderwijk. A neglected Linnaean document. 1956–57: 33–47. 
Broberg, G. & Christensen-Nugues, C., Homo sapiens. 250 years as an animal and a moral being. 2008: 7−30. 
Broberg, G., Att beskriva och förklara. 1982–83: 109. 
Broberg, G., Bentham och Linné. 1982–83: 109. 
Broberg, G., Botanical Exploration of South Africa. 1982–83: 111. 
Broberg, G., Daniel Solander 1733–1782. 1982–83: 110. 
Broberg, G., Daniel Solanders minne. 1982–83: 109. 
Broberg, G., Den unge Linné speglad i några hittills obeaktade dokument. 1972–74: 7–21. 
Broberg, G., Diskussionen om Linnéminnena. 1979–81: 175. 
Broberg, G., En västindiefarare. 1979–81: 166. 
Broberg, G., Ett brev om läkarlöner, självmord och torra skodon. 1994–95: 118–121. 
Broberg, G., Ett brev om trollsländor, kometer m.m. 1992–93: 150–152. 
Broberg, G., Femtio år av naturalhistorisk historia. 1984–85: 263. 
Broberg, G., Fruntimmersbotaniken. 1990–91: 177–231. 
Broberg, G., Hammarby i fornyat skick. 1984–85: 262. 
Broberg, G., History in the Service of Systematics. 1982–83: 112. 
Broberg, G., John Clare, diktare och naturalhistoriker. 1984–85: 265. 
Broberg, G., John L. Heller on Linnaeus. 1982–83: 112. 
Broberg, G., Leufstabiblioteket forvärvat av staten. 1984–85: 263. 
Broberg, G., Lidforss och Linné. 1982–83: 108. 
Broberg, G., Linnaeus and Genesis: A Preliminary Survey. 1978: 30–42. 
Broberg, G., Linné 300, Darwin 200: fortfarande med oss. Ett samtal mellan Bengt Olle Bengtsson, Gunnar Broberg och Nils Uddenberg. 2009: 145−157. 
Broberg, G., Linné i Dalarna. 1979–81: 165. 
Broberg, G., Linnéansk hälsokälla. 1982–83: 107. 
Broberg, G., Linnéfirandet 1978. 1979–81: 159. 
Broberg, G., Linnésällskapets klipparkiv. 1979–81: 162. 
Broberg, G., Magnus Orrelius' Historia Animalium. 1968–69: 41–77. 
Broberg, G., Mats Westerbergs lefvernes beskrifning. 1972–74: 181. 
Broberg, G., Metamorphose der Pflanzen. 1984–85: 264. 
Broberg, G., Myrpiggsvinets historia. 1982–83: 110. 
Broberg, G., Ny Linnéstaty i Chicago. 1984–85: 262. 
Broberg, G., Ny naturalmanacka. 1984–85: 264. 
Broberg, G., Nytt Linnésamfund. 1982–83: 107. 
Broberg, G., Nyutgåva av Linnés dissertationer. 1982–83: 106. 
Broberg, G., Olof Rudbeck d. y:s Fogelbok utges. 1984–85: 263. 
Broberg, G., Robert Brown of British Museum. 1984–85: 265. 
Broberg, G., Rousseau om blommornas behag. 1979–81: 165. 
Broberg, G., Rune Pär Olofssons Linnéroman. 1979–81: 164. 
Broberg, G., Shakespeares växtvärld. 1979–81: 170. 
Broberg, G., Svensk Linnéforskning på engelska. 1982–83: 107. 
Broberg, G., Svenska upptäckare. 1982–83: 110. 
Broberg, G., Systema naturae incognita. 2002–03: 31–48. 
Broberg, G., The Natural Sciences and the Arts. 1982–83: 106. 
Broberg, G., Två Linnésymposier. 1979–81: 162. 
Broberg, G., Tvåhundrafemtio år sedan Petrus Artedi dog. 1984–85: 263. 
Brolén, C. A., Linnés avhandling Migrationes avium (Övers.). Inledning och kommentarer av E. Lönnberg. 1935: 23–58. 
Brun, F. D., Utdrag ur Erik Gustaf Liedbecks dagböcker för åren 1745, 1747 och 1766, rörande hans samvaro med Linné. 1918: 158–159. 
Brusewitz, G., Blomster-almanackan och den nöjsamma nyttigheten. 1975–77: 13–28. 
Brusewitz, G., Tre linneaners Fauna svecica. Ett exemplar som tillhört Erik Rydbeck, Samuel Ödmann och C. E. von Meijerhelm. 1968–69: 3–24. 
Bryk, F., Benoist de Maillet und Carl von Linné. Eine historische Parallele. 1949: 99–111. 
Bryk, F., Die Stellung der polnischen Botanik zu Linnés Systeme. 1923: 35–51. 
Bryk, F., Linné som konstnär. 1925: 3–13. 
Bryk, F., Linné und die Parnassiologie. 1919: 126–140. 
Bryk, F., Linné und die Parnassiologie. Ein Nachtrag. 1921: 116–118. 
Bryk, F., Läszt sich die Nomenklatur von Linnés Schmetterlingssystem als strikt binär bezeichnen? Ein kleiner historischer Beitrag zu, einer Kritik am Begriffe der Gattung. 1944: 65–80. 
Bryk, F., Till dansken Johan Christian Fabricius' 200-årsminne. 1945: 55–59. 
Brøndegaard, V. J., Linnaea i folkemedicinen. Efterskrift av A. H. Uggla. 1959: 89–100. 
Brøndegaard, V. J., Sagnet om Sambucus ebulus. 1972–74: 157–162. 
Callmer, C. & Gertz, O. (†), Om illustrationerna till Hortus Cliffortianus. 1953: 81–88. 
Callmer, C., Mårten Kähler. Naturforskare och läkare ur Linnés skola. 1984–85: 109–125. 
Callmer, C., Otto Gertz död. 1948: 11–12. 
Campbell, Å., Landskapsbilden i Linnés skånska resa. 1933: 63–99. 
Christensen, C., Linnés testimonium til Georg Tycho Holm. 1924: 32–38. 
Christensson, J., Fiskar och fornfynd: Om baronerna Gyllenstierna som vetenskapliga amatörer. 1996–97: 7–32. 
Christensson, J., Olof Abraham Robsahm. Läkare, linnean och badentusiast. 1998–99: 27–58. 
Clark Nelson, M. & Svanberg, I., Lichens as food. Historical perspectives on food propaganda. 1986–87: 7–51. 
Clemedson, C.-J., Charles De Geer och Carl von Linné. 1972–74: 146–152. 
Clemedson, C.-J., Högtidstal i Uppsala Domkyrka den 10 januari 1978 till 200-årsminnet av Carl von Linnés bortgång. 1979–81: 7–16. 
Clemedson, C.-J., Linnaeus, Moraeus och Sveden. 1975–77: 139–146. 
Clemedson, C.-J., Linné 1771. 1970–71: 7–12. 
Clemedson, C.-J., Linné och Wargentin. 1975–77: 7–12. 
Dahlgren, K. V. O., Fries' levnadsteckning över Linné. Ett femtioårsjubileum. 1953: 78–80. 
Dahlgren, K. V. O., Hesperidernas äpplen och Potus polopuntia. 1948: 73–91. 
Dahlgren, K. V. O., Linnaeus och fågelägget, särskilt ovum ovo pregnans. 1952: 39–61. 
Dahlgren, K. V. O., Linnés iakttagelser av s. k. knopp mutationer. 1941: 18–28. 
Dahlgren, K. V. O., Om Linné och monstra samt fyrbenta fåglar och tvehövdade. 1949: 77–98. 
Dahlgren, K. V. O., Philosophia Botanica, ett 200-årsminne. 1950–51: 1–30. 
Dal, B., Grågiökar och Papilioner. Om Carl Clercks fjärilsverk Icones Insectorum Rariorum. 1984–85: 7–88. 
Dance, S. P., Erik Brander, the Logies and Linnaeus. 1966: 74–84. 
Dixelius, O., Carl Gustaf Tessin, Linné och naturen. Synpunkter på Tessins naturuppfattning. 1984–85: 89–107. 
Dobreff, J., Redux Rolander. Advancements in Rolander research along with the identification of an unknown Rolandrian manuscript. 2008: 135−150. 
Drake, G., Hypothesis nova de febrium intermittentium causa. Övers. 1933: 41–62. 
Drake, G., Linné och Pharmacopoea Svecica Ed. I. 1921: 1–15. 
Drake, G., Linné och pärlodlingen. 1930: 109–123. 
Drake, G., Linnés avhandling Potus Theae 1765 översatt och kommenterad. 1939: 27–43. 
Drake, G., Linnés försök till en inhemsk teodling. 1927: 68–83. 
Drake, G., Linnés tankar om grunden till ekonomien. 1928: 41–65. 
Drake, G., Medicinalierna ur stenriket i Linnés Materia medica. 1922: 13–39. 
Drake, G., Några Linnérecept. 1926: 26–44. 
Du Rietz, G. E., Linné som fjällväxtgeograf. 1942: 33–57. 
Du Rietz, R., Allan Stevensons katalog över 1700-talsböcker i Hunt Botanical Library. 1964: 43–61. 
Du Rietz, R., More light on Jonas Dryander. 1964: 82. 
Du Rietz, R., Tryckningen av Species plantarum 1753. En preliminär bibliografisk undersökning. 1965: 60–87. 
Dunér, D., Don Pedro – saknad i paradiset. 2006: 113–126. 
Dunér, D., En gråsten från Ohs och en blå safir från Ceylon. 2002–03: 123–134. 
Dunér, D., Naturens alfabet. Polhem och Linné om växternas systematik. 2008: 31−70. 
Edberg, R., Han tillhör världen. 1988–89: 1–14. 
Edman, V., Carl von Linnés hus i Uppsala. En återskapad 1700-tals-miljö. 2007: 137–160. 
Edsman, C.-M., Professor Wikman om Linné. 1970–71: 116. 
Ehnmark, E., Dygden och lyckan. 1944: 81–105. 
Ehnmark, E., Linnés nemesis-tankar och svensk folktro. 1941: 29–63. 
Ehnmark, E., Linnétraditionen och naturskildringen. 1931: 41–71. 
Ehrström, R., Levnadsförhållanden och sedvänjor, beskrivna i Iter Lapponicum och Iter Dalekarlicum och deras förekomst i Finland. 1947: 36–42. 
Ehrström, R., Minnesanteckningar om Linné av kapellanen i Kronoby (Österbotten, Finland) Anders Ehrström. 1946: 69–72. 
Ekenvall, A., Ett obeaktat zoologiskt bidrag av Linné i en tysk tidskrift. 1743. 1941: 89–96. 
Ekman, S., Ava-eken på Fårön. 1945: 60–64. 
Ellenius, A., Linné i medaljkonsten. 1979–81: 17–34. 
Ellenius, A., Linnémuseet. 1982–83: 107. 
Engel, H., Linnaeus' Voyage from Hamburg to Amsterdam. 1936: 50–58. 
Engel, H., Some Artedi documents in the Amsterdam archives. 1950–51: 51–66. 
Engel, H., The life of Albert Seba. 1937: 75–100. 
Erdtman, G., Linnés ”Flora Svecica”. Anteckningar kring ett tvåhundraårsminne. 1945: 41–48. 
Ericsson, E., Gränby. 1965: 91. 
Eriksson, G., Avhandling om Linné. 1975–77: 153. 
Eriksson, G., Konst och natur i Göran Wahlenbergs Linnébild. 2008: 151−168. 
Eriksson, G., The Botanical Success of Linnaeus. The Aspect of Organization and Publicity. 1978: 57–66. 
Erlandsson, S., Linné-lärjungar på frimärken. 1986–87: 171. 
Erlandsson, S., Linné-lärjungen Pehr Löfling hyllad av Venezuelas postverk. 1979–81: 169. 
Estham, I., Fortsatt rustning av Linnémuseet. 1998–99: 117. 
Estham, I., Linnémuseet rustas. 1996–97: 184–185. 
Estham, I., Nykonserverade textilier i Linnémuseets nya textilkammare. 1984–85: 261. 
Floderus, M. & Forsstrand, C., Linnés ättlingar. Några släktutredningar. 1919: 115–125. 
Floderus, M., Några traditioner från det Linnéanska huset. 1919: 111–114. 
Fors, H., Vetenskap i alkemins gränsland: Om J. G. Wallerius Wattu-riket. 1996–97: 33–60. 
Forsstrand, C., Carl Gustaf Ekeberg, hans färder till Ostindien och Kina, naturvetenskapliga intressen och förbindelser med Linné. 1928: 147–161. 
Forsstrand, C., Christopher Aurivillius. Minnesteckning. 1929: 88–93. 
Forsstrand, C., Ett japanskt porträtt av Karl Peter Thunberg. 1924: 50–51. 
Forsstrand, C., I Linnés födelsebygd. Svenska Linné-Sällskapets högtidssammankomst den 23 maj 1926. 1927: 1–8. 
Forsstrand, C., Linné och släkten Reuterholm. 1919: 49–64. 
Forsstrand, C., Linné som skildrare av svenskt folkliv. 1926: 12–25. 
Forsstrand, C., Linnés ekonomi och hans kvarlåtenskaps öden. 1922: 70–89. 
Forsstrand, C., Mårten Triewald och hans Stockholmsträdgård. 1927: 57–67. 
Forsstrand, C., Några uppgifter om Danmarks socken och Linnés grannar. 1923: 29–34. 
Forsstrand, C., Pehr Löflings kvarlåtenskap och eftermäle. 1927: 131–136. 
Forsstrand, C., Uppsala på Linnés tid. 1924: 15–31. 
Forsstrand, C., Viktor N. Baumbach, Svenska Linné-Sällskapets senaste donator. 1927: 154–155. 
Forsstrand, C., Vårt nyaste Linnémonument. 1923: 166. 
Fox Maule, A. & Hansen, C., Linnés korrespondance med Pehr Osbeck 1750–1753. 1972–74: 75–145. 
Fransson, S., Claës Gustaf Myrin, en levnadsteckning. 1988–89: 55–82. 
Franzén O., Hur Linnébilden formades (1778–1850). 1963: 5–41. 
Fredbärj, T. & Knöppel, J., Kofsan på Linnaei tid och i dag. 1953: 57–70. 
Fredbärj, T., Carl H. Wänman – en misskänd Linnélärjunge. 1960: 11–32. 
Fredbärj, T., En prelinnéansk naturaliesamling. 1952: 109. 
Fredbärj, T., En sjukhistoria av Linné. 1939: 77–90. 
Fredbärj, T., Ett 1700-talsherbarium. 1952: 107. 
Fredbärj, T., Ett knippe Linnérecept. 1940: 51–70. 
Fredbärj, T., Ett nyfunnet manuskript till Fundamenta botanica. 1964: 5–15. 
Fredbärj, T., Ett okänt Linnérecept. 1938: 81–84. 
Fredbärj, T., Förfalskade Linnéautografer. 1949: 112. 
Fredbärj, T., Gustaf Drake af Hagelsrum död. 1940: 83–85. 
Fredbärj, T., Johannes Moraeus, Linnaei svärfader. 1962: 103–127. 
Fredbärj, T., Linnaei medikamentlistor för Stockholmseskadern 1741. 1967: 20–31. 
Fredbärj, T., Linné och balsameringskonsten. 1945: 65–73. 
Fredbärj, T., Linné och brödet. 1965: 16–25. 
Fredbärj, T., Linné och brödet. 1966: 99. 
Fredbärj, T., Linné och Pjätteryd. 1954–55: 177. 
Fredbärj, T., Linné och vintern. 1959: 69–78. 
Fredbärj, T., Linné som djäkne och gymnasist. 1970–71: 13–35. 
Fredbärj, T., Morga i Nemesis divina. 1967: 93. 
Fredbärj, T., Selma Lagerlöf, Linné och paradisfågeln. 1958: 138. 
Fredbärj, T., Två Linnérecept. 1945: 74–76. 
Fredbärj, T., Två svenska akademiprogram av Linné. 1954–55: 97–114. 
Fridrichsen, A., Hierobotanon Linnaeanum. 1947: 67–70. 
Fries, M., Gustaf Sandberg. 1982–83: 116. 
Fries, M., Nyförvärvat Linnéporträtt. 1984–85: 260. 
Fries, M., Regnblomman, Linnés ”väderspåman”. 1941: 68–78. 
Fries, M., Rickard Ekbom. 1982–83: 115. 
Fries, R. E., Carl Forsstrand. Minnesteckning. 1929: 138–143. 
Fries, R. E., De linneanska ”apostlarnas” resor. Kommentar till en karta. 1950–51: 31–40. 
Fries, R. E., Ett tvåhundraårsminne. Tal vid Svenska Linné-Sällskapets högtidssammankomst vid Råshult den 2 juni 1935. 1936: 1–6. 
Fries, R. E., Juel. Några minnesord. 1932: 90–94. 
Fries, R. E., Linné i Holland. 1919: 141–155. 
Fries, R. E., Linné och hembygden. Minnestal vid Svenska Linné-Sällskapets högtidssammankomst i Stenbrohult den 23 maj 1926. 1927: 9–20. 
Fries, R. E., Linné-växter i Bergii herbarium. 1935: 109–123. 
Fries, R. E., Prins Eugen. Minnesord. 1947: 7–8. 
Fries, R. E., Rutger Sernander. Några minnesord. 1945: 1–7. 
Fries, R. E., Svenska Linné-Sällskapets högtidssammankomst i Uppsala den 27 maj 1923. 1924: 1–10. 
Fries, R. E., Till 25-årsminnet av Svenska Linné-Sällskapets stiftande. 1943: 1–6. 
Fries, R. E., Till tioårsminnet av Svenska Linné-Sällskapets stiftande. 1928: 1–6. 
Fries, S., Flora svecica som växtnamnsordbok. Hur Linné samlade folkliga växtnamn. 1962: 34–45. 
Fries, S., Linnés resedagböcker. Språk, stil och innehåll i jämförelse med de tryckta reseskildringarnas. 1966: 28–64. 
Friis, I., The plants of Pehr Forskål’s ”Flora Aegyptiaco-Arabica”. 1992–93: 146–147. 
Förberg, E., Förteckning över till Linnésamiingen hörande böcker, som ej äro upptagna i J. M. Hulths Bibliographia Linnaeana. 1923: 160–165. 
Förberg, E., Hortus upsaliensis. Några anteckningar om dess öden under 180 år. 1923: 120–135. 
Förberg, E., Linnéminnet och dess vårdande. 1918: 169–172. 
Förberg, E., Tre Linnéporträtt. 1918: 90–94. 
Förberg, E., Våra Linnéminnen. 1920: 117–121. 
Garnham, P. C. C., Linnaeus' Thesis on Malaria in Sweden. 1978: 80–97. 
Gertz, O. (†), Artemis och hinden. Frontispisplanschen i Linnés Fauna Svecica. 1948: 13–38. 
Gertz, O., Celsiska herbarieväxter i Lund. 1933: 133–136. 
Gertz, O., En Linnaeakopp i Lund och några ord om J. Chr. Askelöf som botanist. 1946: 110. 
Gertz, O., Germanus antiquus. En hänvisning i Linnés dietlära. 1944: 122. 
Gertz, O., Linnaeana i framlidne professor O. Nordstedts kvarlåtenskap. 1925: 43–48. 
Gertz, O., Linné och cecidologien I. 1929: 149–167. 
Gertz, O., Linné och cecidologien II. 1930: 69–108. 
Gertz, O., Linné och cecidologien. III. Några supplerande tillägg. 1936: 121–128. 
Gertz, O., Linnéanska föreläsningskollegier i botanik. 1919: 44–48. 
Gertz, O., Linnéanska herbarieväxter i domprosten Celsii herbarium. 1922: 106–113. 
Gertz, O., Linnés blomsterrabatter på Hammarby. Enligt en originalhandskrift av Linné. 1927: 30–56. 
Gertz, O., Linnéska herbarieväxter i Linköping. 1925: 48. 
Gertz, O., Några anmärkningar till framlidne doktor M. B. Swederus’ edition (1907) av Linnés Vorlesungen über die Cultur der Pflanzen (1759). 1946: 85–90. 
Gertz, O., Några Linnélärjungar – ämnessvenner i Kungl. Vetenskapsakademien. 1941: 64–67. 
Gertz, O., Olof Celsius d. ä. och Flora Uplandica. Ett blad till Uppsalabotanikens historia. 1920: 36–56. 
Gertz, O., Otto Nordstedt. Några minnesord. 1924: 112–115. 
Gertz, O., Sperling, Stobaeus, Linné och Leche och de första undersökningarna över Skånes flora. 1926: 100–141. 
Gertz, O., Tvenne sannolikt förlorade Linnéska manuskript ur Kilian Stobaei bibliotek. 1925: 94–96. 
Gertz, O., Växter ur Peter Forsskåls herbarium å Lunds Botaniska institution. 1945: 77–89. 
Gillby, J., Nemesis Divina i Brålanda och Kimito. 1961: 74–76. 
Goerke, H., Linnaeus' German pupils and their significance. 1978: 223–239. 
Goerke, H., Linné und Johann Andreas Murray. 1966: 65–73. 
Gombocz, E. & Bryk, F., Bibliographia Linnaeana hungarica. 1922: 90–96. 
Gombocz, E., Linné und die ungarische Botanik. 1921: 24–32. 
Grape, A., Abraham Bäcks utländska studieresa. Hollandsvistelsen. 1937: 101–127. 
Grape, A., Linnaeana bland J. G. Acrels papper i Karolinska institutets bibliotek. 1933: 112–120. 
Grape, A., Linné, Abraham Bäck och Pharmacopoea Svecica av år 1775. 1946: 1–34. 
Grape, A., Om Christopher Tärnströms resejournaler. 1918: 126–144. 
Gustafsson, A., Per Kalm och den Nya världen. 2008: 71−116. 
Gustafsson, L.-Å., Carl Fries' tryckta skrifter. 1984–85: 240–255. 
Hag, T., Karoliner och behemoter. 1979–81: 51–72. 
Hagberg, K., Den Linnéanska traditionen. 1941: 1–17. 
Hagberg, K., Linnaeus och Plinius. 1962: 20–22. 
Hahr, A., En unik svensk målning på Linnés Hammarby. 1918: 80–85. 
Hamberg, E., Anders Berlin – en linnean i Västafrika. 1994–95: 99–108. 
Hamberg, E., Michael Denis – en Linné i biblioteket? 1988–89: 83–100. 
Hamberg, E., Naturalhistorien invaderar biblioteket. Anders Jahan Retzius inköp av böcker till Lunds universitetsbibliotek. 2000–01: 29–48. 
Hazelius-Berg, G. & Wallin, S., Linnés kläder i samlingen på Hammarby. 1956–57: 57–84. 
Heckscher, E. F., Linnés resor – den ekonomiska bakgrunden. 1942: l–11. 
Hedbom, K., Linné som patient år 1764. 1918: 145–157. 
Hedbom, K., Linnés inhemska medicinalväxter. 1919: 65–110. 
Hedlund, E., Assessor Göran Rothman. Levnadsteckning. 1937: 4–43. 
Hedlund, E., Johan Stensson Rothman. Levnadsteckning. 1936: 67–120. 
Hedlund, E., Om Generaldirektör Anders Johan Hagströmers förhållande till Linné. 1939: 4–8. 
Hedlund, Y., Linnés avhandling Exanthemata viva. 1940: 39–50. 
Heller, J. L., Bibliotheca Zoologica Linnaeana. 1978: 240–264. 
Henrikson, A., Linnés resor: Dikt. 1968–69: 1. 
Henschen, L., En sänggardin från Linné d. y:s hem. 1960: 72–74. 
Herdin, K. W., Olof Rudbeck den äldres hortus botanicus. En topografisk studie. 1925: 14–24. 
Hildebrand, K.-G., The Economic Background of Linnaeus. Sweden in the Eighteenth Century. 1978: 18–29. 
Hoadley, M. C. & Svanberg, I., Hunting Rhinoceros in Java. Johan Arnold Stützer and his Journal 1786–1787. 1990–91: 91–143. 
Hofsten, N. v. (†), Linnés dubbla bokföring. 1967: 1–12. 
Hofsten, N. v., A. H. Uggla. Minnesord. 1964: 89. 
Hofsten, N. v., Anders Grape. Minnesord. 1959: 7–8. 
Hofsten, N. v., Arvid Hj. Uggla 80 år. 1962: 1–2. 
Hofsten, N. v., De goda och de onda dagarna. Linné om ungdomen och ålderdomen. 1960: 9–10. 
Hofsten, N. v., Einar Lönnberg död. 1943: 68–74. 
Hofsten, N. v., Ett tvåhundraårsminne. 1962: 161. 
Hofsten, N. v., I Linnés spår i Holland. Anförande vid Svenska Linné-Sällskapets vårsammankomst å Hammarby den 22 maj 1949. 1949: 57–64. 
Hofsten, N. v., Linnaeus anno 1748. Tal vid Svenska Linné-Sällskapets vårsammankomst den 23 maj 1948. 1948: 95–98. 
Hofsten, N. v., Linné och Goethe. 1963: 1–4. 
Hofsten, N. v., Linnés djursystem. 1959: 9–49. 
Hofsten, N. v., Linnés naturuppfattning. 1958: 13–35. 
Hofsten, N. v., Nils Svedelius. Minnesord. 1960: 7–8. 
Hofsten, N. v., Nya porträtt på Linnés Hammarby. 1963: 70. 
Hofsten, N. v., Olof T. Hult. Minnesord. 1958: 7–8. 
Hofsten, N. v., Systema Naturae. Ett 200-årsminne. 1935: 1–15. 
Hofsten, N. v., Ättling i andra led till Linnékastanjeträdet på Hammarby. 1962: 161. 
Holm, L., Bara mossor och lavar.Om Jacob Johan Björnståhls växtsändningar till Peter Jonas Bergius. 2000–01: 125-132. 
Holmberg, A., P. J. Bergius' anteckningar från en resa till Dalarna år l75l. Inledning och kommentarer. 1952: 71–85. 
Holmberg, A., Ägde Carl Snoilsky två exemplar av Systema naturae 1735? 1963: 66–67. 
Hult, O. T., Erik Müller. Några minnesord. 1924: 83–100. 
Hult, O. T., Ernst Almquist död. 1946: 66–67. 
Hult, O. T., Några anteckningar om Olof och Magnus Bromelius. 1926: 87–99. 
Hult, O. T., Om Linné och ”den osynliga världen” II. 1935: 16–22. 
Hult, O. T., Om Linné och ”den osynliga världen”. 1934: 118–128. 
Hult, O. T., Om Roland Martin och hans studieresa till Paris 1754–1756. 1928: 72–91. 
Hultgren, E. O., François-Auguste Biard's tavla ”La jeunesse de Linné”. 1921: 65–68. 
Hulth, J. M., Basil H. Soulsby och Markus Hulth som Linnéforskare. 1929: 182. 
Hulth, J. M., Kalm som student i Uppsala och lärjunge till Linné åren 1741–1747. 1924: 39–49. 
Hulth, J. M., Linnémuseet och Linnébiblioteket. 1925: 127. 
Hulth, J. M., Om handskrifterna till Linnés Flora Kofsöensis. 1924: 62–67. 
Hulth, J. M., Sällskapets nye hedersledamot: Dr. Benjamin Daydon Jackson. 1925: 1–2. 
Hultqvist, P., I Linnés efterföljd. Samuel Liljeblad och hans resa i Dalsland 1797. 1988–89: 25–54. 
Hultqvist, P., Linneansk efterskörd: Clas Bierkanders reseanteckningar. 1992–93: 85–108. 
Hylander, N., Linnaea, Jafnea, Anderssoniopiper och andra växtsläkten uppkallade efter svenskar. 1967: 32–51. 
Hylander, N., Linné, Duchesne och smultronen. 1945: 17–40. 
Hylander, N., Linné, Elias Fries och smålänningarnas Hjärtansfröjd. 1940: 17–38. 
Hylander, N., Om kvickrotens nytta. 1947: 43–60. 
Håkanson, L., Nemesis Divina violata. 1982–83: 93. 
Insulander, R. & Müller-Wille, S., Linnés Fundamenta Ornitologica. 2000–01: 85–124. 
Insulander, R., På Floras och Faunas förtjusande fält. 1994–95: 51–84. 
Iwao, S., C. P. Thunbergs ställning i japansk kulturhistoria. 1953: 135–147. 
Jackson, B. D., The visit of Carl Linnaeus to England in 1736. 1926: l–11. 
Jacobsson, N., Magister Andreae Hesselii anmärkningar om hans resa till Amerika och vistande där 1711–1724. Ett Delawareminne. 1938: 95–145. 
Jespersen, P. H., J. C. Fabricius as an evolutionist. 1946: 35–56. 
Jespersen, P. H., Linnés artsbegreb. En foreløbig oversigt. 1948: 45–56. 
Johannesson, E., Blomsterkungen i republiken USA. Om Linnéstatyn i Chicago 1891. 1988–89: 101–114. 
Johansson, J., Stilistiska drag i Linnés Tal om märkvärdigheter uti insecterna. 1961: 22–35. 
Johansson, N., Om Stenbrohult och dess flora. 1929: 168–173. 
Johnson, B. E., Prolog. 2007: 7–10. 
Jonsell, B., Carl-Johan Clemedson in memoriam. 1990–91: 245. 
Jonsell, B., Linnaeus and Spain – before Mutis. 1990–91: 145–150. 
Jonsell, B., Magnus Fries in memoriam. 1988–89: 123. 
Jonsell, B., The Linnean Society of London 200 år. 1988–89: 118–119. 
Juel, H. O. & Drake, G., Linnés redogörelse för de på apoteken förvarade och i Sverige växande medicinalväxterna. 1927: 99–130. 
Juel, H. O., A revision of Kalm's herbarium in Uppsala. 1921: 16–23. 
Juel, H. O., Bemerkungen über Hasselquist's Herbarium. 1918: 95–125. 
Juel, H. O., Early investigation of North American flora with special reference to Linnaeus and Kalm. 1920: 61–79. 
Juel, H. O., Förteckning över i Uppsala förvarade herbarieexemplar med påskrifter av Linnés hand. 1931: 12–16. 
Juel, H. O., Notes on the herbarium of Abraham Bäck. 1924: 68–82. 
Juel, H. O., Några drag ur Uppsala botaniska institutions historia. 1929: 67–87. 
Juel, H. O., Om Kalms bemödanden att i vårt land införa nordamerikanska växter. 1930: 40–60. 
Juel, H. O., Om några herbarier i Uppsala från Linnés tid samt om botanices demonstratorn Eric Tuwén. 1926: 61–77. 
Jönsson, A., En främling i det svenska landskapet. Om en Agave americana i Uppland på stormaktstiden. 1998–99: 81–94. 
Jönsson, A.-M., Linnaeus’s ”Svartbäckslatin” as an international language of science. 2000–01: 49–76. 
Jönsson, A.-M., Linne och påven. Om Correia da Serra, en bortglömd länk i Linnes vetenskapliga revolution. 2004–05: 57–78. 
Jönsson, A.-M., Retorik – inte erotik. Linné och Lady Monson. 2006: 79–112. 
Jönsson, A.-M., The Early Correspondence between Linnaeus and Ludwig: An Example of an Early German Criticism. 1996–97: 131–178. 
Jørgensen, P. M., Om Linnes okända norska ursprung. 2004–05: 121–126. 
Jørgensen, P.M., Biskop Gunnerus och Archiater Linné – två tvillingsjälar. 2009: 65−76. 
Kilander, S., Efter Linnés västgötaresa. Botanikhistoriska notiser från ett halvt sekel. 1984–85: 127–164. 
Kilander, S., Ett gammalt herbarium. 1986–87: 135–151. 
Kreüger, S., Några iakttagelser beträffande lantbruket i Linnés Skånska resa 1749 och i hans Wästgöta resa 1746. 1943: 75–90. 
Krook, H., De två senfödda linneanerna. 1986–87: 153–166. 
Krook, H., Gyllenhaal och Västergötland. 1984–85: 259. 
Krook, H., Linné bland deckarvänner. 1986–87: 171. 
Krook, H., Linné, far och son. 1982–83: 105. 
Krook, H., Lorentz Heister och Linné. Från sexualsystemets genombrottstid. 1948: 57–72. 
Krook, H., Peter Jonas Bergius – Linnés lärjunge och läkarekollega. 1979–81: 73–86. 
Kärnefelt, I. & Frödén, P., Erik Acharius – the last of the Linnean pupils. 2007: 109–135. 
Lagerberg, T., Om blomsterlyrans odlingshistoria. 1944: 119. 
Lagerstedt, T., Linnés Hammarby. Från bondeby till herresäte. 1943: 91–118. 
Langer, T. W., De linneanske sommerfuglenavne af 1758. 1958: 51–60. 
Larson, J. L., Linné’s French critics. 1978: 67–79. 
Larsson, L., Lektor Rothmans planer på en hortus botanicus i Växjö. 1922: 114–116. 
Lawrence, G. H. M. & Kiger, R. W., Linnaeus and the Computer. 1978: 276–295. 
Leikola, A., Den linneanska traditionen i Finland. 2007: 161–176. 
Lenk, T., Linnés Nordstjärneorden. 1942: 66–69. 
Levertin, O., Med Linné i Holland. 1929: 94–106. 
Levin, A., En samling Linnémedaljer. 1923: 54–60. 
Liljenzin, B., Linné och Bergslaget. 1970–71: 44–48. 
Lindberg, A. M., Linden i Jonsboda. Det Linnéska vårdträdet. 1956–57: 95–105. 
Lindberg, S. G., Henrik Fougt – Linnélärjungen som blev vårt 1700-tals främste typograf. 1979–81: 87–104. 
Lindberg, S. G., Några minnesbilder av Sten Lindroth (1914–1980). 1979–81: 145–152. 
Lindblom, K., Drabanten Slichert i Nemesis Divina. 1998–99: 105–107. 
Lindell, E., Råshults Södregård. 1923: 136–151. 
Lindman, C. A. M., Ett besök vid Råshult. 1920: 103–116. 
Lindman, S., Linnéstugan i Korsberga. 1963: 60–65. 
Lindqvist, B., Skogen och landskapet i Linnés Skåne. 1949: 19–41. 
Lindqvist, E., Kalm-minnet i Åbo. 1963: 68–69. 
Lindroth, S. (†), Samtal om Linné. 1979–81: 153–157. 
Lindroth, S., Linnaeus in his European Context. 1978: 9–17. 
Linnaeus, C., Petrus Artedis liv. Översättning och noter av I. Odelstierna. 1966: 1–8. 
Linné i Skåne. 1998–99: 95. 
Linné, C., Kollegieanteckningar av D. Petri Hamnerini praelect: Chirurg: privat. 1961: 53–66. 
Linné, C., Linnés almanacksuppsatser. 1928: 117–146. 
Linnéjubileet 2007. 2007: 197–266. 
Linnell, T., Några ord om Linnés Peloria och dess locus classicus. 1952: 62–70. 
Linnés efterkommande. 1959: 111–116. 
Linnés företal till Species Plantarum 1753. 1952: 1–4. 
Lundberg, G. W., Linné och Roslin. 1954–55: 65–79. 
Lundman, B., Linnés rasindelning av människan i Systema naturae 1735 och 1758. 1965: 88. 
Lundmark, B., Linnés samiska trumma. 1982–83: 77–92. 
Lundquist, K., Carl von Linné och Dag Hammarskjöld – en linneansk linje. 2007: 177–188. 
Lundquist, K., Jakobsson, A. & Lorentzon, K., Tycho Brahes trädgård. 2002–03: 99–122. 
Lundquist, K., Liljor till Norge och hjortronsylt till Nederländerna. Utbytet av naturalier mellan Carolus Clusius och Henrik Høyer 1597-1604. 2004–05: 99–120. 
Lundqvist, Å., Från ölandsfloristikens ungdomsår. 1975–77: 29–49. 
Löfstedt, B., Zitate bei Linné. 1988–89: 15–23. 
Löfstedt, B., Zitate in Linnés Dissertationen. 1992–93: 133–140. 
Löfstedt, B., Zu Linnés Latein. 1986–87: 119–134. 
Löfstedt, B., Zum Latein von Linnés Dissertationen. 1990–91: 57–74. 
Lönnberg, E., Linnaei anteckningar efter Olof Rudbeck d. y:s föreläsningar om svenska fåglar. 1932: 41–75. 
Lönnberg, E., Linné och Artedi. 1919: 30–43. 
Lönnberg, E., Linné som opponent på en ichthyologisk disputation 1730. 1921: 69–79. 
Lönnberg, E., Några ord om doktor G. Rothmans ”Mus Gundi”. 1937: 44–46. 
Lönnberg, E., Tydning av några däggdjursdiagnoser i Systema naturae ed. X. 1918: 86–89. 
Löthner, L., Daniel Scheidenburg och hans förbindelser med Linné. Några konturer av ett prästöde. 1970–71: 49–59. 
Löwegren, Y., Kring en Linnébyst i Lund. 1964: 62–69. 
Löwegren, Y., Linné och de kungliga naturaliesamlingarna på Ulriksdal och Drottningholm. 1959: 54–68. 
Malmeström, E., Anteckningar vid studiet av Linné. 1924: 52–61. 
Malmeström, E., Carl von Linné och Isaac Newton. 1954–55: 80–82. 
Malmeström, E., Carl von Linné. Konstnären och personligheten. Högtidstal. 1948: 39–44 . 
Malmeström, E., Carl von Linnés kyrkohistoriska ställning. 1942: 12–32. 
Malmeström, E., Carl von Linnés naturfilosofiska tankar. Några grundlinjer. 1930: 1–18. 
Malmeström, E., Charles E. Raven om Linné. 1963: 71. 
Malmeström, E., Diaeta naturalis 1733. Innehåll och problematik. 1965: 1–15. 
Malmeström, E., Frågor rörande tro, moral och samhällsliv. Ett Linnémanuskript med kommentarer. 1939: 59–76. 
Malmeström, E., Gotthard Virdestam död. 1937: 71–74. 
Malmeström, E., Linné om katolicismen. 1962: 23–33. 
Malmeström, E., Linnés avhandling om ålderdomen, Senium Salomoneum, 1759. 1929: 51–66. 
Malmeström, E., Linnés bruk av bibelord i Nemesis divina. En statistisk undersökning. 1963: 42–51. 
Malmeström, E., Linnés humor. 1923: 1–18. 
Malmeström, E., Linnés parentation över Andreas Neander. 1925: 97–118. 
Malmeström, E., Linnés parentation över Andreas Neander. 1926: 45–60. 
Malmeström, E., Linnés parentation över Andreas Neander. Tillägg. 1927: 156–157. 
Malmeström, E., Linnés religiösa åskådning. 1922: 1–12. 
Malmeström, E., Linnés självbiografier. Några anteckningar. 1931: 17–30. 
Malmeström, E., Linnés självkänsla. 1927: 84–98. 
Malmeström, E., Tal vid Linnéfesten i Växjö den 22 maj 1957. 1958: 9–12. 
Manktelow, M., Linnés dokumentation av växterna på Hammarby. 2000–01: 137–141. 
Mannerfelt, M., Om samfärdsmedel och färdsätt för tvåhundra år sedan. Några spörsmål i anledning av Linnés västgötaresa. 1946: 57–62. 
Martin, A. R., Tal om de norskas hushållning. 2010: 7−27.
Martin, A. R., Självbiografiska anteckningar. 2009: 77−122. 
Martinsson, K., Linneanska spår i namnstatistiken. 2004–05: 127–138. 
Mattisson, K., Linné och storhässjan. Feltolkning och felcitat. 1952: 86–88. 
Moberg, R., I Linnés fotspår till Lappland 1988. 1988–89: 119–120. 
Moberg, R., Jubilaren Erik Acharius (1757–1819) lavforskningens grundare. 1992–93: 147. 
Moberg, R., Material with Linnaeus' hand in Linnémuseet. 2010: 145−157.
Moberg, R., Minnesmärke över Erik Acharius i Vadstena. 1992–93: 148. 
Moberg, R., Species plantarum 250 år. 2002–03: 152. 
Mustelin, O., Pehr Kalm om våra inhemska växters nytta. 1982–83: 31–56. 
Müller, E., Elof Förberg. Hans betydelse för den svenska tandläkekonsten och för Linné-Sällskapet. 1924: 11–14. 
Müller, E., Ernst Hultgren. Några minnesord. 1923: 52–53. 
Müller, E., Kronprinsessan Margareta. Några minnesord av Svenska Linnésällskapets ordförande. 1920: 1–3. 
Müller, E., Linné och Abraham Bäck. 1921: 80–112. 
Müller, E., Linné och Uppsala. 1919: 21–29. 
Müller, E., Om Svenska Linné-Sällskapets utvecklingslinjer. 1918: 173–176. 
Mårdh, P.-A., Linnaeus – a pioneer in travel medicine. 2000–01: 133–136. 
Mörner, C. T., Biblioteknisk granskning av ett postumt linneanskt bokverk. 1939: 116–118. 
Mörner, C. T., Om nomineringen av Browallia-släktet och dess arter. 1934: 1–26. 
Mörner, M., Ett bidrag till Peter Löflings levnadshistoria. 1948: 92–94. 
Nannfeldt, J. A., Species Plantarum. Ett 200-årsminne. 1953: 1–9. 
Nannfeldt, J. A., Svante Murbeck död. 1946: 68. 
Nathorst, A. G., Linnés uppfattning av de s. k. ”Kornähren” i den permiska skiffern vid Frankenberg i Hessen. 1920: 57–60. 
Neander, G., Linné och lungsoten. 1928: 66–71. 
Neander, G., Med Linné genom ”Stora Tiveden”. 1931: 102–114. 
Nielsen, K. & Sandermann Olsen, S.-E., En linneansk fabel. 2000–01: 7–28. 
Nilson, G., Henric Gahn. En av Linnés disciplar, sedermera berömd läkare i Stockholm. 1945: 8–16. 
Nilson, G., Linnaeus som medicus vid Amiralitetet i Stockholm. 1936: 7–49. 
Nilson, P., »…   En oändelig vishet». 1994–95: 7–16. 
Nilsson, Ö., Laestadius trädgård. 1988–89: 117–118. 
Nordenmark, N. V. E., Anders Celsius, Linné och den hundragradiga termometern. 1935: 124–133. 
Nordenskiöld, E., En blick på Linnés allmänna naturuppfattning och dess källor. 1923: 19–28. 
Nordhagen, R., Linnés forbindelse med norske naturforskere. Foredrag holdt på Hammarby 22 maj 1949. 1949: 5–18. 
Nordström, J., Linné och Gronovius. 1954–55: 7–22. 
Nybelin, O., Fauna Svecica 200 år. 1946: 63–65. 
Nybelin, O., Kring Petrus Artedis vistelse i England 1734–35. 1966: 9–27. 
Nybelin, O., Strödda bidrag till Artedis biografi. 1954–55: 85–96. 
Nybelin, O., Tvenne opublicerade Artedi-manuskript. 1934: 35–90. 
Nyberg, G., Ögontröst. En biografi över naturforskaren Bengt Anders Euphrasén 1755−1796. 2010: 69−89.
Nyberg, K. & Manktelow, M., Linnés apostlar och tillkomsten av Species plantarum. 2002–03: 9–30. 
Nyström, E., "Om Natural Historiens tilstånd i Ryssland". Johan Anders LexelIs brev till Linne 1772-1776. 2004–05: 7–56. 
Näslund, S., The passion of wonder. 1998–99: 118–120. 
Näsström, G., Glimtar av det linneanska Sverige. 1961: 36–48. 
Nøding, A., Den linneanske fabelen – en europeisk vagabond. 2004–05: 152-153. 
Odelberg, W., Some land marks in the history of Linnaeus's Hammarby. 1978: 306–313. 
Odelstierna, I., Curant exspectando. Linné och stahlianerna. 1960: 33–52. 
Olsson, T., En linnean om Linné. Några närbilder. 1949: 68–70. 
Oseen, C. W., Linné och bröderna Wilcke. 1939: 44–48. 
Osvald, H., Linnés höfrö. Till frågan om Linnés förtjänster om svensk ängsskötsel. 1956–57: 119–129. 
Ottosson, M. O., Hur Venus kom tillbaka till Linnéträdgården. 2010: 137−144.
Parker, H. H., Carl Linneus's History of Drugs: Inebriantia, English Translation and Commentary. 1992–93: 109–131. 
Pehrsson, A.-L., Nils Rosén von Rosenstein och iatromekaniken. 1965: 26–59. 
Peterson, G. B., Ett skrivfel i Skånska resan? 1972–74: 178. 
Petersson, V., Ur oljeväxternas historia i vårt land. Några glimtar från det linneanska tidevarvet. 1946: 73–82. 
Pettersson, B., Om de svenska växtnamnen i Billbergs Ekonomisk botanik. 1984–85: 258. 
Pettersson, B., Prosten Broman som zoolog – en bortglömd förlinnean. 1994–95: 85–98. 
Redman, N. & Svanberg, I., Uses of whales' bones in the Faroe Islands. 2009: 129−144. 
Resa kring skånska landsbygden. 1998–99: 101–104. 
Reuterskiöld, A., En Linné-boks historia. 1929: 144–148. 
Reuterskiöld, A., Johan Gustaf Wahlbom, Kalmar läns förste provincialmedicus, och hans brev till Linné. 1929: 7–50. 
Rolandsson Martin, A., Självbiografiska anteckningar. 2009: 77−122. 
Rookmaaker, L. C. & Svanberg, I., Bibliography of Carl Peter Thunberg (1743–1828). 1992–93: 7–71. 
Rookmaaker, L. C., Specimens of rhinoceros in European collections before 1778. 1998–99: 59–80. 
Rookmaaker, L. C., The Sources of Linnaeus on the Rhinoceros. 1996–97: 61–80. 
Rosén, B., Carl Fries och markens historia. 1984–85: 177. 
Rydén, B., Carl Johan Gethe, Dagbok hållen på resan till Ostindien 1746–1749. 1975–77: 51–128. 
Rydén, M., Linnaeus and the Swedish plant names. 2009: 49−64. 
Rydén, M., William Turner – en portalgestalt i engelsk naturalhistoria. 1990–91: 35–56. 
Rydén, S., Hernandez de Alba, Guillermo. 1958: 134. 
Rydén, S., Johan Alströmer och Daniel Solander – två Linnélärjungar i London 1777–78. 1960: 53–71. 
Rydén, S., José Celestino Mutis och hans förbindelser med Linné och hans krets. Med anledning av en brevpublikation. 1952: 31–38. 
Rydén, S., Om och ur Pehr Löflings papper i Madrid. 1958: 36–50. 
Sahlgren, J., Ett Linnébibliotek. Några reflektioner och anteckningar. 1923: 152–159. 
Sahlgren, J., Linné som predikant. 1922: 40–55. 
Sahlgren, J., Linnés talspråk. 1920: 25–35. 
Savage. S., Linnaeus and Cornwall. 1956–57: 7–32. 
Savin, K., Neo-Latin Literature in Sweden. 2004–05: 154-156. 
Schlesch, H. & Venmans, L. A. W. C., Carl von Linné og Nederlandene. Nogle Bidrag. 1944: 106–112. 
Schmid, G. & Freund, H., Linné und Academia naturae curiosorum. 1930: 124–152. 
Schmid, G., Flora's Elysium. 1930: 165–166. 
Schmid, G., Linné im Urteil Johann Beckmanns, mit besonderer Beziehung auf F. C. Medicus. 1937: 47–70. 
Schmid, G., Linné-Gedichte. 1929: 107–119. 
Schoug, E., Linné och veterinärväsendet. 1925: 49–58. 
Seitz, H., Om de linneanska glasen. 1932: 76–89. 
Selander, S., Linné i Lule lappmark. 1947: 9–20. 
Selling, O. H., Daniel Solanders naturaliekabinett och dess öden. 1962: 128–137. 
Selling, O. H., Doktor Jörgen Hahns Musaeum Naturae. 1938: 63–80. 
Selling, O. H., Från Linnés ungdomstid och hans småländska hembygd. Brukspatron Samuel Unéer på Ry och hans krets. 1960: 75–144. 
Sernander, R., Den linneanska botaniken i den engelska landskapsträdgården. 1937: 172–184. 
Sernander, R., Gustaf Neander och hans hembygd. 1942: 58–62. 
Sernander, R., Hortus Linnaeanus och den gynnsamma vegetationsperioden 1932. 1933: 31–40. 
Sernander, R., Hårleman och Linnaei Herbationes Upsalienses. 1926: 78–86. 
Sernander, R., I Linnés fotspår. 1921: 33–64. 
Sernander, R., Johan Abraham Gyllenhaal. En förbisedd Linné-lärjunge. 1943: 7–67. 
Sernander, R., Lars Roberg och Linné. 1928: 101–116. 
Sernander, R., Linnaeus och Rudbeckarnes Hortus Botanicus. 1931: 126–159. 
Sernander, R., Linné och den sydsvenska granskogsgränsen. 1939: 91–100. 
Sernander, R., Linné som Uppsala-student. 1929: 120–137. 
Sernander, R., Linnés Dalaresor. Ett 200-årsminne. 1934: VII–XII. 
Sernander, R., Markus Hulth. Några minnesord. 1929: 1–6. 
Sernander, R., Meddelanden från den Linnéanska stiftelsen på Hammarby. I–XVI. 1929–1944. 
Sernander, R., Olof Rudbeck d. ä. 1930: VII–VIII. 
Sernander, R., Th. M. Fries 1832–1932. 1932: 1–6. 
Sernander, R., Upprop. 1918: 159. 
Shillito, J. F., Linnaeus – Zoology in the last years. 1978: 137–155. 
Sjöberg, S. G., Jacob Wallenberg i Sydafrika – ett sanningsvittne? 1982–83: 57–75. 
Sjögren, A., Linnéska släktsilhuetter. 1924: 101–111. 
Skårman, J. A. O., Linnés besök på Kinnekulle. 1930: 19–39. 
Smit, P., The Zoological Dissertations of Linnaeus. 1978: 118–136. 
Soininen, G., Otto E. A. Hjelts insats i Linnéforskningen. 1939: 9–25. 
Sourander, P., Linnaeus and Neurology. 1978: 98–117. 
Springer, L. F., Hartekamp på Linnés tid och dess senare öden. 1936: 59–66. 
Stenborg, G., Horticultura Nova Upsaliensis. 1994–95: 17–50. 
Stenström, F., En glömd Linnélärjunge i Alströmers stad. 1932: 13–40. 
Stenström, F., Engelbert Jörlin. 1933: 1–30. 
Stenström, F., Pehr Osbeck och Lars Montin, två halländska Linnélärjungar. 1935: 59–94. 
Stiernhöök, J., En ny wijsa om foglars art, vthi dygd och lyte, naturen j hastigheet at beskodha. 2009: 7−47. 
Stobaeus, P., Amor unit plantas. Bingeln i botanikens historia. 2007: 189–196. 
Stobaeus, P., Satyrion och sömntorn. 2002–03: 69–98. 
Stobaeus, P., Tulkört. Vincetoxicum hirundinaria – en kulturhistoria. 2010: 91−100.
Stobaeus, P., Vad betyder Linnés orkidénamn Herminium? 2006: 127–134. 
Stolt, C.-M., "Underlig och föga lärd". Om den bortglömde Linnélärjungen Jonas Ahlelöf (1717−1783) i Frillesås. 2008: 117−133. 
Strand, J. & Svanberg, I., "Ormar stingar inte med gadd".Johan Lindelius skrift om ormar 1683. 2009: 123−127. 
Strandell, B., Emil Lindell död. 1942: 63–65. 
Strandell, B., En linneansk bagatell om en engelsk zoolog och svenske kungens hovmarskalk. Om Thomas Pennant och Charles De Geer. 1962: 138–146. 
Strandell, B., En prelinnéansk naturaliesamling – en komplettering. 1962: 164. 
Strandell, B., En ätte-längd av Linnéintresse. 1982–83: 103. 
Strandell, B., Ett par tidiga biografier över Linné och Rosén. 1970–71: 36–43. 
Strandell, B., Från invigningen av Linné-biblioteket i Pittsburgh 1973. 1972–74: 163–177. 
Strandell, B., Linné och Amerika. 1966: 85–96. 
Strandell, B., Linnés lärjungar. 1979–81: 105–143. 
Strandell, B., Linnés tackskrivelse till franska vetenskapsakademien 1763. 1972–74: 153–156. 
Strandell, B., Linnés ättlingar. 1979–81: 35–50. 
Strandell, B., Ljungbergers medaljonger av Linné och hans hustru. 1954–55: 115–118. 
Strandell, B., Läkaren och medicine professorn Carl von Linné. 1961: 1–21. 
Strandell, B., Några linneanska ex libris. 1975–77: 129–138. 
Strandell, B., När Linnés äldsta dotter hade smittkoppor. 1939: 49–58. 
Strandell, B., Om den ”ursprungliga upplagan” av Linnaei Wästgöta-Resa. 1972–74: 179. 
Strandell, B., Patriotiska sällskapet och Linné. 1956–57: 130–137. 
Strandell, B., Research on Linnaeus today from the Collector's Point of View. 1978: 296–305. 
Strandell, B., Robert E. Fries. Minnesord. 1966: 100. 
Strandell, B., Telemak Fredbärj. Minnesord. 1975–77: 155. 
Sundquist, N., Botaniska huset under Linnés tid. 1938: 1–62. 
Sundquist, N., Olof Rudbecks botaniska prefekthus. 1937: 145–171:. 
Svanberg, I., “Deras mistande rör mig så hierteligen”. Linné och hans sällskapsdjur. 2007: 11–108. 
Svanberg, I., En folklig lek med växter. Kämpar (Plantago media) i Linnes Skånska resa. 2004–05: 79–84. 
Svanberg, I., Fångst av tumlare (Phocoena phocoena) i Sverige. 2004–05: 85–98. 
Svanberg, I., Pehr Osbeck om Färöarna. 1996–97: 179–180. 
Svanberg, I., Swedish cetology in the early seventeenth century. Sigfrid Aron Forsius' description of whales. 2008: 169−187. 
Svanberg, I., The Sami use of Lactuca alpina as a food plant. 2000–01: 77–84. 
Svanberg, I., The use of wild plants in the Faroe Islands 1590–1990: A contribution to Scandinavian Ethnobotany. 1996–97: 81–130. 
Svanberg, I., Turkic ethnobotany and ethnozoology as recorded by Johan Peter Falck. 1986–87: 53–108. 
Svanberg, I., Walruses (Odobenus rosmarus) in captivity. 2010: 119−136.
Svanberg, I., Väderfiskar. Folkliga barometrar i Norden. 1998–99: 7–26. 
Svanberg, I., Ängsskäran som färgväxt i 1700-talets Europa. 2002–03: 49–68. 
Svanberg, O., Pan svecicus. Ett linneanskt forskningsarbete av aktuell betydelse. 1956–57: 106–118. 
Svedelius, N., Carl Peter Thunberg 1743–1828. Ett tvåhundraårsminne. 1944: 29–64. 
Svedelius, N., De linneanska urnorna från Botaniska institutionen i Uppsala. 1935: 153. 
Svedelius, N., Ett par linneanska urnor på Botaniska institutionen i Uppsala. 1933: 103–111. 
Svedelius, N., Ett vackert vitsord om Jonas Dryander av Sir Joseph Banks. 1946: 109. 
Svedelius, N., Linnés glasklockor. 1921: 113–115. 
Svedelius, N., Linnéträdgården 1920–1930. 1921–1931. 
Svedäng, B., »Plinii näktergal» – anteckningar om stilen i Linnés Öländska och Gotländska resa. 1990–91: 7–34. 
Svedäng, B., Pehr Adolf Edgren, en linnéan efter linnétidevarvet. 1996–97: 181–184. 
Sydow, C. O. v., Arvet från Newton och Linné. 1962: 162. 
Sydow, C. O. v., Bibliografi över Linnélitteraturen utgiven 1958–1963. 1959–1964. 
Sydow, C. O. v., Bibliografi över år 1957 nyutgiven litteratur av och om Linné samt dennes lärjungar. 1958: 121–132. 
Sydow, C. O. v., Botanikens historia i Sverige intill år 1800. 1970–71: 124. 
Sydow, C. O. v., Den unge Linnés författarskap. En nyfunnen Linnéskrift. 1962: 3–19. 
Sydow, C. O. v., Det lykkelige Arabien. 1962: 165. 
Sydow, C. O. v., En hittills opublicerad uppsats av Charles De Geer. 1958: 135. 
Sydow, C. O. v., En ny tysk Linnébiografi. 1966: 97. 
Sydow, C. O. v., En skrift om Lars Roberg. 1959: 126. 
Sydow, C. O. v., Ett Hammarbybesök 1772. 1961: 85. 
Sydow, C. O. v., Ett nytt slags Linnéutgåvor. 1970–71: 125. 
Sydow, C. O. v., G. O. Adelborg och Soulsbys Linnékatalog. 1965: 89. 
Sydow, C. O. v., Hos Linné i Uppsala. 1962: 165. 
Sydow, C. O. v., Linnaeus and Gmelin. 1978: 212–222. 
Sydow, C. O. v., Linné och Lappland. Hans uppfattning av landet och dess invånare. 1972–74: 22–74. 
Sydow, C. O. v., Linné och ögonläkekonsten. 1959: 128. 
Sydow, C. O. v., Linnéansk linje. 1964: 81. 
Sydow, C. O. v., Linnéanska register. 1970–71: 127. 
Sydow, C. O. v., Linnés pärlympningsmetod. 1963: 70. 
Sydow, C. O. v., Linnés Västgötaresa. 1979–81: 167. 
Sydow, C. O. v., Linnéträdgårdens nya grindöverstycke. 1967: 101. 
Sydow, C. O. v., Lunds botaniska trädgårds historia. 1961: 86. 
Sydow, C. O. v., Lärkorna hänger trillande över alla sädesfälten. 1965: 94. 
Sydow, C. O. v., Malmeströms Linnébok. 1964: 79. 
Sydow, C. O. v., Nemesis divina. 1970–71: 122. 
Sydow, C. O. v., Nils von Hofsten död. 1967: 96. 
Sydow, C. O. v., Olof Toréns ostindiska resa. 1962: 166. 
Sydow, C. O. v., Om Peter Hernquist och Botaniska Trädgården i Skara. 1958: 139. 
Sydow, C. O. v., P. J. Bergius' trädgårdsjournal. 1961: 87. 
Sydow, C. O. v., Pastischer. 1972–74: 198. 
Sydow, C. O. v., Pehr Kalms amerikanska reseräkning. 1958: 137. 
Sydow, C. O. v., Rudbeck d. y:s dagbok från Lapplandsresan 1695. Med inledning och anmärkningar. l. 1968–69: 78–114. 
Sydow, C. O. v., Rudbeck d. y:s dagbok från Lapplandsresan 1695. Med inledning och anmärkningar. 2. 1970–71: 73–115. 
Sydow, C. O. v., Sigurd Wallin in memoriam. 1968–69: 124. 
Sydow, C. O. v., Spencer Savage död. 1966: 102. 
Sydow, C. O. v., Sten Lindroth om Linné. En översikt. 1968–69: 115. 
Sydow, C. O. v., Stig Rydéns bok om Pehr Löfling. 1966: 98. 
Sydow, C. O. v., Svenska Linné-Sällskapets stiftande och första verksamhet. En tillbakablick vid 50-årsminnet. 1967: 52–91. 
Sydow, C. O. v., Systema naturae 1735 i faksimil och översättning. 1964: 80. 
Sydow, C. O. v., Två engelskspråkiga Linnéstudier. 1972–74: 182. 
Sylvén, N., Floristiska anteckningar från Stenbrohults socken i Småland. 1956–57: 85–94. 
Söderbaum, H. G., Linnaeus och Vetenskapsakademiens stiftande. 1928: 92–100. 
Sörlin, A., Några anteckningar om Abr. Bäcks trädgård i Ribby. 1949: 71–76. 
Sörlin, S., Apostlarnas gärning. Vetenskap och offervilja i Linné-tidevarvet. 1990–91: 75–89. 
Tennemar, E., Hur dog drabanten Strutz? 1982–83: 98. 
Termén, D., Linné och hans familj. 1990–91: 244. 
Termén, D., Linnés mor Christina Broderzonia. 1982–83: 104. 
Termén, D., Prästgården som bildningsmiljö. 1994–95: 114. 
Theel, H., Tycho Tullberg. 1920: 4–24. 
Thermaenius, E., Statsinköpet av Linnés Hammarby. 1931: 31–40. 
Thimon, G., Gustaf Lenbom. En förbisedd Linnélärjunge och hans bokgåva till Uppsala universitetsbibliotek. 1970–71: 60–72. 
Torén, C.-A., Carl von Linné som rusthållare vid Livregementet till häst. 1956–57: 48–56. 
Torén, C.-A., Om Olof Torén, hans färder till Kina och Indien som skeppspredikant samt om växtsläktet Torenia L. 1953: 17–56. 
Tullberg, T., Familjetraditioner om Linné. 1919: 1–20. 
Tullberg, T., Linnés Hammarby. 1918: 1–79. 
Tullberg, T., Sara Lisa von Linné. En biografisk studie. 2006: 7–68. 
Tullberg-Beskow, I., Två ungdomsporträtt av Linné? 1932: 7–12. 
Tybjerg, H., Guldfiskens tidlige historie i Norden. 2006: 135–153.
Törnlund, N., Carl Linnaei Scania Futura. 1998–99: 95–100. 
Törnvall, G., Tibast. Om bilden av Daphne mezereum i Palmstruchs Svensk botanik. 2010: 101−118.
Uggla, A. H. (†), Om Linnés Nemesis divina, i synnerhet de ursprungliga Nemesis-anteckningarna i London. 1967: 13–19. 
Uggla, A. H., ”Habent sua fata libelli”. En episod ur Linnéhandskrifternas historia. 1948: 99–104. 
Uggla, A. H., 200-årsminnet av Species Plantarum. 1953: 150. 
Uggla, A. H., Abraham Bäcks biografi. 1950–51: 163. 
Uggla, A. H., Anders Sparrman och Francis Masson, två utforskare av Kapfloran. 1959: 129. 
Uggla, A. H., Anders Tidströms Dalaresa. 1954–55: 172. 
Uggla, A. H., Artemis och hinden än en gång. 1959: 50–53. 
Uggla, A. H., Arthur Jacobsson död. 1954–55: 83–84. 
Uggla, A. H., Basil H. Soulsby död. 1933: 100–102. 
Uggla, A. H., Basil H. Soulsby's Linné-katalog. 1931: 166–168. 
Uggla, A. H., Bergsrådet Nils Dalbergs resejournal 1770/71. 1935: 156. 
Uggla, A. H., British Museums Linné-katalog. 1934: 133–134. 
Uggla, A. H., Carl Gustaf Dalberg och Surinams flora. 1936: 141. 
Uggla, A. H., Cliffordska Linneana till Leiden. 1945: 95. 
Uggla, A. H., Critica Botanica på engelska. 1938: 167. 
Uggla, A. H., Daniel Solander och Linné. 1954–55: 23–64. 
Uggla, A. H., David de Gorter och Linné. 1943: 123. 
Uggla, A. H., Den binära nomenklaturens uppkomst. 1959: 125. 
Uggla, A. H., Den nya Linnéstatyn i Lund. 1940: 97. 
Uggla, A. H., Den svenska lantbrukslitteraturen. 1939: 124. 
Uggla, A. H., Den unge Linnaeus som metallurg. 1931: 170. 
Uggla, A. H., Der Bauernbotaniker Adam Dietrich. 1936: 140. 
Uggla, A. H., Elis Malmeström om Linnés Nemesislära. 1949: 116. 
Uggla, A. H., En bok om Sveden. 1935: 155. 
Uggla, A. H., En bok ur Linnés bibliotek med intressant ursprung. 1939: 113–116. 
Uggla, A. H., En engelsk Linnébiografi. 1953: 148. 
Uggla, A. H., En engelsk Linné-lärjunge. 1931: 169. 
Uggla, A. H., En holländsk doktorsavhandling om Linné. 1952: 92–94. 
Uggla, A. H., En isländsk resenär på besök hos Linné 1772. 1933: 121–124. 
Uggla, A. H., En japansk bok om C. P. Thunberg. 1953: 150. 
Uggla, A. H., En niddikt i Linnés exemplar av Skåneresan. 1949: 42. 
Uggla, A. H., En ny Linné-bild i Venedig. 1952: 110. 
Uggla, A. H., En vacker Linnébok på tyska. 1954–55: 174. 
Uggla, A. H., Ericsbergs-herbariet. 1956–57: 180. 
Uggla, A. H., Ett arbetsexemplar av Fauna Svecica 1746, som tillhört Linné. 1952: III. 
Uggla, A. H., Ett kirurgiskt kompendium nedtecknat av Linné. 1961: 49–52. 
Uggla, A. H., Ett nyfunnet porträtt av kapten C. G. Ekeberg. 1946: 83–84. 
Uggla, A. H., Ett okänt Linnéporträtt. 1939: 128. 
Uggla, A. H., Ett spanskt Linnéporträtt. 1931: 160–161. 
Uggla, A. H., Ett storartat Linnébibliotek. 1934: 136. 
Uggla, A. H., Facsimileupplagan av Species Plantarum. 1959: 122. 
Uggla, A. H., Felix Bryk död. 1956–57: 168–169. 
Uggla, A. H., Filosofen Forsskål. 1953: 149. 
Uggla, A. H., Fredric Hasselquist. Ett tvåhundraårsminne. 1952: 5–17. 
Uggla, A. H., Friedrich Ehrhart och Linné far och son. 1943: 124. 
Uggla, A. H., Från Linné den yngres Englandsresa. Kommentarer kring ett brev. 1953: 71–77. 
Uggla, A. H., Försvunna Linné-handskrifter. 1952: 89–91. 
Uggla, A. H., Förteckning över Linnés herbarium. 1945: 93. 
Uggla, A. H., G. D. Ehrets växtplansch över sexualsystemet. 1939: 108–113. 
Uggla, A. H., Habent sua fata libelli. 1949: 114. 
Uggla, A. H., Hallman-porträtt av Linné till Medicinska fakulteten i Uppsala. 1938: 167. 
Uggla, A. H., Hans Sloanes herbarium. 1959: 124. 
Uggla, A. H., I Skåne med Linné. 1949: 117. 
Uggla, A. H., Inlanders Linné-medaljong. 1956–57: 180. 
Uggla, A. H., Invigningen av Linnémuseet och firandet av Svenska Linné-Sällskapets tjugoåriga tillvaro. 1938: 146–156. 
Uggla, A. H., Invigningen av Linnés orangeri. 1956–57: 173–176. 
Uggla, A. H., J. F. Gronovius' introduktionsbrev för Linné till Philip Miller. Ett tillägg till föregående årgång. 1939: 26. 
Uggla, A. H., J. G. Wallerius och Linné. 1954–55: 173. 
Uggla, A. H., James Edward Smiths handskrifter. 1935: 156. 
Uggla, A. H., Järnvägsövergången vid Råshult. 1950–51: 163; 1952: 113. 
Uggla, A. H., K. V. A:s skrifter i översättning. 1941: 115. 
Uggla, A. H., Kilian Stobaei instruktion för en forskningsfärd i Skåne 1729. 1932: 132–139. 
Uggla, A. H., Kilian Stobaei museum. 1935: 156. 
Uggla, A. H., Knut Hagbergs Linnébok i tysk översättning. 1940: 103. 
Uggla, A. H., Knut Hagbergs Linnébok. 1939: 126. 
Uggla, A. H., Leonard Jägerskiöld 1867–1945. 1945: 90–91. 
Uggla, A. H., Linné den yngres brev till Abraham Bäck 1778. 1956–57: 138–165. 
Uggla, A. H., Linné den yngres brev till Abraham Bäck. 2. 1779–1783. 1958: 61–100. 
Uggla, A. H., Linné och Alexander Garden. 1949: 116. 
Uggla, A. H., Linné och bananen. 1959: 79–88. 
Uggla, A. H., Linné och Burmannerna. 1937: 128–144. 
Uggla, A. H., Linné och Carl Fredrik Mennander. 1941: 115; 1943: 125. 
Uggla, A. H., Linné och Darwin. 1959: 126. 
Uggla, A. H., Linné och Joachim Bursers ”Hortus Siccus”. 1938: 166. 
Uggla, A. H., Linné och Johann Gesner. 1949: 115. 
Uggla, A. H., Linné och lärkan. 1953: 152. 
Uggla, A. H., Linné och lövängen. 1934: 135. 
Uggla, A. H., Linné och odödlighetsproblemet. 1952: 112. 
Uggla, A. H., Linné och Vetenskapsakademiens stiftande. 1939: 1–3. 
Uggla, A. H., Linné och Vetenskapsakademiens stiftande. 1940: 102. 
Uggla, A. H., Linné om Småland. 1936: 141. 
Uggla, A. H., Linné svartlistad. 1952: 113. 
Uggla, A. H., Linné und Berlin. 1931: 171. 
Uggla, A. H., Linné, Darwin, Mendel. 1931: 171. 
Uggla, A. H., Linnéan Society's 150-årsjubileum. 1939: 101–107. 
Uggla, A. H., Linnéana i Taxon. 1954–55: 177. 
Uggla, A. H., Linnéantologier. 1954–55: 178. 
Uggla, A. H., Linnéanums byggnadshistoria. 1933: 140. 
Uggla, A. H., Linnéfirande i in- och utlandet under år 1935. 1936: 129–136. 
Uggla, A. H., Linnéfirandet 1957. 1958: 101–114. 
Uggla, A. H., Linnéforskaren Ewald Ährling. Ett hundraårsminne. 1937: 1–3. 
Uggla, A. H., Linnélitteraturen omkring 250-årsjubileet. 1958: 115–120. 
Uggla, A. H., Linnéminnen i Nordiska Museet. 1949: 116. 
Uggla, A. H., Linnéminnet i utlandet. 1929: 183. 
Uggla, A. H., Linnémuseets senaste förvärv. 1933: 127–132. 
Uggla, A. H., Linnés ”plånbok”. Ett minne från Lapplandsresan. 1940: 71–82. 
Uggla, A. H., Linnés almanacksanteckningar för år 1735. Inledning och förklaringar. 1935: 134–148. 
Uggla, A. H., Linnés disputationer. 1939: 124. 
Uggla, A. H., Linnés huvud som sigillbild. 1953: 151. 
Uggla, A. H., Linnés minne hyllat i Brasilien. 1952: 110. 
Uggla, A. H., Linnés mormors farmor bränd som häxa. 1953: 151. 
Uggla, A. H., Linnés Nemesis Divina. 1941: 117. 
Uggla, A. H., Linnés närsynthet. 1952: 112. 
Uggla, A. H., Linnés resor i utdrag. 1935: 156. 
Uggla, A. H., Linnés tankar om den akademiska ungdomens uppfostran. 1940: 1–16. 
Uggla, A. H., Linnés väg till sexualsystemet. 1961: 89. 
Uggla, A. H., Linnésamlingarna i London fotograferade. 1943: 122. 
Uggla, A. H., Linnéska bokanteckningar. 1940: 100. 
Uggla, A. H., Linnéska skrifter i omtryck. 1935: 155. 
Uggla, A. H., Linnéska väderleksanteckningar. Ur ett exemplar av Hortus Upsaliensis 1748. 1948: 105–110. 
Uggla, A. H., Linnéskrifter i bibliofiltryck. 1939: 127. 
Uggla, A. H., Linnéskrifter i facsimiltryck. 1940: 103. 
Uggla, A. H., Linnéstatyer. 1946: 113. 
Uggla, A. H., Linnéstatyn i Jardin des Plantes. 1946: 112. 
Uggla, A. H., Linnéstatyn i Uppsala Botanicum. 1930: 153–164. 
Uggla, A. H., Linnéstudier. 1936: 141. 
Uggla, A. H., Linnétraditionen. 1950–51: 166. 
Uggla, A. H., Linné-utställning på Institut Tessin i Paris. 1954–55: 170. 
Uggla, A. H., Matthisson und Linné. 1936: 140. 
Uggla, A. H., Meddelanden från Linnémuseet. 1–5. 1946, 1947, 1948, 1952, 1954–55. 
Uggla, A. H., Miniatyrporträtt av Linné. 1954–55: 171. 
Uggla, A. H., Minnessten över Thunberg i Nagasaki. 1958: 136. 
Uggla, A. H., Nemesis Divina-anteckningar i Linné-kulten. 1943: 125. 
Uggla, A. H., Nils Johnsson död. 1933: 125–126. 
Uggla, A. H., Nils Rosén död. 1930: 174–175. 
Uggla, A. H., Ny Pehr Kalm-litteratur. 1961: 91. 
Uggla, A. H., Nya Linné-editioner. 1959: 131. 
Uggla, A. H., Nya Linnéminnesmärken i Sverige och Holland. 1948: 111–112. 
Uggla, A. H., Nyfunna Linnébrev. 1936: 139. 
Uggla, A. H., Nytt band av Linnés brevväxling. 1943: 123. 
Uggla, A. H., Några Linné-fynd i uppländska gårdsarkiv. 1934: 27–34. 
Uggla, A. H., När kejsarinnan Josephine ”upptäckte” linnean. 1956–57: 181. 
Uggla, A. H., När Linnaeus tillträdde sin professur. Ett tvåhundraårsminne. 1941: 79–88. 
Uggla, A. H., När Linné fick en Venus-staty till Akademiens trädgård. 1946: 91–98. 
Uggla, A. H., När Linné införde namnet fauna. 1949: 65–67. 
Uggla, A. H., Om förhistorien till Species Plantarum. 1953: 10–16. 
Uggla, A. H., Paul Bellander 1874–1945. 1945: 92. 
Uggla, A. H., Pehr Kalm och Finlands flora. 1944: 123. 
Uggla, A. H., Pehr Kalm och hans resa i Nordamerika. 1959: 129. 
Uggla, A. H., Pehr Kalms biografi. 1950–51: 166. 
Uggla, A. H., Peter Forsskåls resa till Lyckliga Arabien. 1945: 95. 
Uggla, A. H., Petrus Forsskåls stamböcker. 1940: 86–96. 
Uggla, A. H., Restaureringen av Råshults Södregård. 1931: 170. 
Uggla, A. H., Råshults Södregård. 1935: 154. 
Uggla, A. H., Sexualisten Linné. 1950–51: 167. 
Uggla, A. H., Sir Joseph Banks' korrespondens. 1959: 122. 
Uggla, A. H., Skaparens afsikt med naturens verk. En promotionsföreläsning av Linné 1763. 1947: 71–96. 
Uggla, A. H., Sparrman som etnografisk samlare. 1959: 130. 
Uggla, A. H., Spencer Savage. Sällskapets nye hedersledamot. 1948: 5–10. 
Uggla, A. H., Stilstudier hos Linné. 1945: 94. 
Uggla, A. H., Swedish men of science 1650–1950. 1952: 113. 
Uggla, A. H., Svenska förbindelser med Venezuela och Colombia. 1959: 131. 
Uggla, A. H., Svenska insatser till Kaplandets utforskning. 1950–51: 164. 
Uggla, A. H., Svenskt och tyskt inom 1700-talsmedicinen. 1958: 133. 
Uggla, A. H., Systema naturae 1735. 1954–55: 175. 
Uggla, A. H., The Botany of Cook's Voyages. 1954–55: 173. 
Uggla, A. H., Thunbergs minne hyllat i Japan. 1952: 95. 
Uggla, A. H., Till Nemesis Divina-kritiken. 1961: 71–73. 
Uggla, A. H., Torbern Bergman och linnean. 1958: 139. 
Uggla, A. H., Trehundraårsminnet av Olof Rudbeck d. ä:s födelse. 1931: 169. 
Uggla, A. H., Tulpangåva från Holland till Linnéträdgården. 1946: 99–100. 
Uggla, A. H., Två Hammarbybesök. 1956–57: 177. 
Uggla, A. H., Två Linné-medaljer. 1956–57: 182. 
Uggla, A. H., Tvåhundra-årsminnet av Linnés professorsutnämning. 1941: 116. 
Uggla, A. H., Uno von Troils Islandsbrev. 1934: 136. 
Uggla, A. H., Ur Linnés tankevärld och religiösa liv. 1933: 140. 
Uggla, A. H., Ur Linnésamlingarna i London. Försäljningen av Linnés mineralkabinett. Författarplaner omkring 1740. Linné om invidia svecana. 1953: 125–134. 
Uggla, A. H., Vetenskapsakademiens jubileumspublikationer. 1939: 127. 
Uggla, A. H., Vätterns utforskare Daniel Tiselius. 1950–51: 169. 
Ugglas (A. H.) linneanska författarskap. En bibliografisk förteckning. 1962: 147–160. 
Undset Svarstad, C., Omkring Sigrid Undset og hennes åndelige livsledsager Carl von Linné. 1975–77: 147–152. 
Wachenfelt, M. V., Ett återfunnet lapplandsporträtt av Carl von Linné. 1947: 21–35. 
Walde, O., Nya bidrag till Artedis biografi. 1950–51: 41–50. 
Wallgren, A., Linnés ämbetsbroder Rosén von Rosenstein. 1964: 26–42. 
Wallin, L., Carl Peter Thunbergs insektsamling. 1992–93: 73–84. 
Wallin, L., Sillkungen på Linnés Hammarby. 1984–85: 165. 
Wallin, S., Gåva till Linnémuseet av Linnéättlingen, landshövdingskan Ingegerd Beskow. 1963: 70. 
Wallin, S., Linnés bohag och konststilarna. 1927: 137–149. 
Wallin, S., Meddelanden från Linnémuseet 5. 1954–55: 166–169. 
Wallin, S., Porträttmedaljonger i Linné den yngres ägo. 1961: 67–70. 
Wallin, S., Sommarros och Frökenstjärna i Linnés lagård. 1963: 52–59. 
Wallin, S., Spekulation i Linnéminnen? 1964: 84. 
Wallin, S., Urkunder rörande familjen Linnés ägodelar. 1950–51: 67–94. 
Wallin, S., Urkunder rörande familjen Linnés ägodelar. II. 1953: 89–124. 
Wallin, S., Urkunder rörande familjen Linnés ägodelar. III. 1954–55: 119–165. 
Wallin, S., Urkunder rörande familjen Linnés ägodelar. IV. Jämte kommentarer och register till I–IV. 1962: 55–102. 
Wastenson, A., Linné als Biochronolog. 1927: 150–153. 
Wein, K., F. Ehrhart und J. A. Murray. 1931: 72–84. 
Westman Berg, K., C. J. L Almqvist och Carl von Linné. 1959: 101–110. 
Wheeler, A., Daniel Solander – zoologist. 1982–83: 7–30. 
Wheeler, A., The sources of Linnaeus's knowledge of fishes. 1978: 156–211. 
Vide, S.-B., De provinsiella växtnamnen i Linnés Skånska resa. 1962: 46–54. 
Widmalm, S., Banks’ biography. 1988–89: 115–116. 
Wiklund, K. B., Linné och lapparna. 1925: 59–93. 
Wikman, K. R. V., Carl von Linnés samling av småländska vidskepelser 1741. 1964: 16–25. 
Wikman, K. R. V., Superstitionerna i Lachesis-manuskriptet. Några Linnéanteckningar jämte anmärkningar. 1968–69: 25–40. 
Wikman, K. R. V., Tillkomsten av senare delen av Diaeta naturalis. 1967: 92. 
Windahl-Pontén, A., En tofs av krusat getragg och fotfodral av matskewäf. Familjen von Linnés kläder och professorns åsikter om dem. 2010: 29−67.
Virdestam, G., Kring några brev av Samuel Linnaeus. 1931: 115–125. 
Virdestam, G., Linné och Stenbrohult. 1928: 7–40. 
Virdestam, G., Stenbrohults prästgård på Linnés tid. 1927: 21–29. 
Zenzén, N., Om Bergskollegii mineralkabinett och Linnés föreläsningar däröver 1740. 1932: 95–131. 
Zenzén, N., Om den s. k. Swedenborgsstammen och det swedenborgska marmorbordet. 1931: 85–101.